To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וישלח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישלח
תנא דבי אליהו לפרשת וארא - הרב יוסף אליהו שליט''א - הלכות הכנות לשבת
כט' טבת התשע''ז
תנא דבי אליהו לפרשת וישלח התשע''ח - הרב יוסף ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת ויצא התשע''ח - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת וישלח התשע''ח - הרב יוסף ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת ויצא התשע''ח - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת וישלח התשע''ח - הרב יוסף ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת ויצא התשע''ח - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת וישלח התשע''ח - הרב יוסף ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת ויצא התשע''ח - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת וישלח התשע''ח - הרב יוסף ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת ויצא התשע''ח - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת וישלח התשע''ח - הרב יוסף ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת ויצא התשע''ח - הרב יוסף אליהו ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת תכניות תנא דבי אליהו ברשת מורשת - שיעור מספר 47 - פרשת וארא - כט' טבת התשע''ז - 27.1.17
דברי מרדכי על התורה
  
אביהם של ישראל לילדים
  
אימתי אומרים את ה''יהי רצון'' כשחל ראש חודש בשבת
  
אמירת ''מודה אני'' קודם נטילת ידיים
  
עמידה על ''שרפרף'' או כיסא בעת התפילה
  
עמידה בעת התפילה במקום גבוה המוקף במחיצות
  
שליח ציבור העומד במקום גבוה
  
תפילה ועמידה על גבי כריות
  
חלונות בית הכנסת
  
עומד מאחורי בית הכנסת
  
מקום הראוי להתפלל בו
  
תפילה מול הקיר
  
רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842