To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - קורח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - קורח
תנא דבי אליהו לפרשת כי תשא - הרב יוסף אליהו שליט''א - הלכות פסח
יט' אדר התשע''ז
תנא דבי אליהו לפרשת שלח לך - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת אחרי קדושים - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת שלח לך - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת אחרי קדושים - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת שלח לך - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת אחרי קדושים - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת שלח לך - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת אחרי קדושים - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת שלח לך - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת אחרי קדושים - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת שלח לך - הרב יוסף אליהו ..
  
תנא דבי אליהו לפרשת אחרי קדושים - הרב יוסף אליהו ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת תכניות תנא דבי אליהו ברשת מורשת - שיעור מספר 53 - פרשת כי תשא - יט' אדר התשע''ז - 17.3.17
דברי מרדכי על התורה
  
הלכות ליל הסדר
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
אביהם של ישראל לילדים
  
אימתי אומרים את ה''יהי רצון'' כשחל ראש חודש בשבת
  
אמירת ''מודה אני'' קודם נטילת ידיים
  
עמידה על ''שרפרף'' או כיסא בעת התפילה
  
עמידה בעת התפילה במקום גבוה המוקף במחיצות
  
שליח ציבור העומד במקום גבוה
  
תפילה ועמידה על גבי כריות
  
חלונות בית הכנסת
  
רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842