To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
רבני בית המדרש
הרב בושיריאן יוסף

משמש בקודש בהרכב בית הדין הרבני לענייני ממונות "דרכי הוראה" וכן ראש מתיבתא בבית המדרש דרכי הוראה לרבנים, בעל כושר לדיינות מוסמך מאת מרן הרב זצוק"ל ומטעם הרבנות הראשית לישראל..ומורה צדק בשכונת - קטמון, ובקעה בירושלים הרב שליט"א הינו בעל מחבר הספר "לב יוסף" - שיעורים ועיונים בהלכות טהרה

שיעורי הרב

הלכות בשר וחלב - נותן טעם לפגם - הרב יוסף בושריאן

הלכות בשר וחלב - סיר שבלע בדפנותיו - הרב יוסף בושריאן

עכבר שנפל לתבשיל

כבוש כמבושל - סימן ק``ה

חום כלי שני - סימן ק``ה

הגדרת ``מליח כרותח``

סימן קו - איסור והיתר ותערובות

שיעור מספר 1 | סימן קפג

שיעור מספר 2 | סימן קפד

שיעור מספר 3 | סימן קפו

שיעור מספר 4 | סימן קפז - רואה דם מחמת תשמיש

כללים בהלכות נדה - הרב משה כהן - ספר עיקרי השולחן

קפז סעיף י יא שיעור שלישי
רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842