To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
תשעה באב | קול צופייך - ראה | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - ראה
רבני בית המדרש
הרב בניהו דיין

משמש בקודש כראש הרכב בית הדין הרבני לעינייני ממונות "דרכי הוראה" וכן ראש מתיבתא בבית המדרש דרכי הוראה לרבנים, בעל כושר לדיינות מוסמך מאת מרן הרב זצוק"ל ומטעם הרבנות הראשית לישראל. ומורה צדק בשכונת - קרית משה וגבעת שאול בירושלים ,חיבר את סדרת הספרים "שו"ת דברי בניהו" 22 חלקים העוסקים בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך

שיעורי הרב

י``ג אלול - שיעור הלכות שבת לכבוד הבן איש חי

שהיה וחזרת המאכל לפלאטה בשבת

שהיה והטמנה בשבת

מגיס בשבת - סימן שיח

הטמנה במקצת

קיפול וגיהוץ וכיבוס בגדים בשבת

הלכות מעמר - סימן שמ

צביעת שערות - סימן שמ

רפואה בשבת

שבת הותרה או דחויה בפיקוח נפש

רפואה בשבת - חולה שאין בו סכנה

הלכות בשר בחלב | שיעור מספר 1 | בישול אחר בישול

איסור מראית העין בבשר בחלב

המתנה בין בשר בחלב

בליעת כלים בשר בחלב

תתאה גבר - עילאה גבר
שאלות אחרונות

 

פרק שירה מצינו דיעות חלוקות מי חיברו אם דוד המלך או שלמה המלך, או שהוא פרק מפרקי היכלות ומעשה מרכבה של רבי ישמעאל ..

 

האם אפשר לומר פרק שירה בלילה ?

רבנים משיבים

 

כתבו הספרים הקדושים שיש עדיפות לאומרו בבוקר, וגם מי שלא יוכל לאומרו כולו, יכול לחלקו לשבעה חלקים. ויש חשיבות ..

 

מתי יש לומר פרק שירה ? 

רבנים משיבים

עיתונים וספרי חשבון שאין בהם דברי תורה ורק מדע וכדו' הנוהגים להכניסם ולקרוא בהם בבית הכסא יש להם על מה שיסמוכו

האם יש לקוראים עיתונים בבית הכסא על מה שיסמוכו ?

רבנים משיבים

המקילים יש להם על מה שיסמוכו.

טבעת או שרשרת שהאשה עונדת וחרוט עליה אותיות האם מותר להכנס עמה לבית הכסא ?

רבנים משיבים

גם אשה צריכה להקפיד לקשור של שמאל ואח"כ של ימין. עיין שו"ת באר משה (חלק ב סימן ג אות א). ובשו"ת רבבות אפרים (חלק ז ..

האם אשה ג"כ צריכה להקפיד לקשור את נעליה של שמאל ואח"כ של ימין. וכיצד הדין באיטר ?

רבנים משיבים
רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842