To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
רבני בית המדרש
הרב שמואל אליהו

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רבה הראשי של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

שיעורי הרב

קול צופייך - פרשת ניצבים-וילך תש``ס - מצוות התשובה- הרב שמואל אליהו

קול צופייך - פרשת מקץ תשנ``ט - הלכות חנוכה

קול צופייך - פרשת ויגש - תשע``ד - כי מכבדי אכבד

קול צופייך - פרשת שמות - תשע``ד - כשלג ילבינו

קול צופייך - פרשת וישב - תשע``ד - מעלים את הידור המצווה על נס

קול צופייך - פרשת ויחי - תשע``ד - שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה

עלון קול צופיך - וארא - תשע``ד -

קול צופייך - פרשת בשלח תשע``ד - לקטו לחם משנה

קול צופייך - פרשת יתרו תשע``ד - מהלכות נטיעת התורה בתוכנו

קול צופייך - פרשת משפטים - תשע``ד - וזכרת כי עבד היית במצרים

קול צופייך - פרשת תצוה תשע``ד - הלכות שעטנז

קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס``ד - פיטום הקטורת - כיצד ?

קול צופייך - פרשת ויקהל - תשע``ד - קדושת השבת מעין קדושת המקדש

קול צופייך - לפרשת שמיני - תשע``ד - שמחה של מצווה

קול צופייך - פרשת פקודי - תשע``ד - מעלת לימוד התורה

קול צופייך - לפרשת תזריע - תשע``ד - מהלכות אורחים דתיים וחילוניים

קול צופייך - פרשת מצורע - תשע``ד - בניסן ניגאלנו ובניסן עתידין ליגאל

קול צופייך - פרשת אחרי-מות - תשע``ד -

קול צופייך - פרשת אמור - תשע``ד - התשובה לנצרות: רבי עקיבא

קול צופייך - פרשת בהר - תשע``ד - כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל

קול צופייך - פרשת בחוקותי תשע``ד - ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי

קול צופייך - פרשת במדבר - תשע``ד - תפילין עליהם – יחיו, מהלכות תפילין

קול צופייך - פרשת נשא - תשע``ד - השבעתי אתכם לבנות ירושלים

קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשע``ד - שבועות – מלכות שבמלכות

קול צופייך - פרשת שלח לך - תשע``ד - מהלכות הפרשת חלה

קול צופייך - פרשת קורח - תשע``ד - החובה לשחרר שבויים

קול צופייך - פרשת חוקת - תשע``ד - כי האיש מרדכי הולך וגדל

קול צופייך - פרשת בלק - תשע``ד - צדק אנטישמי

קול צופייך - פרשת פינחס - תשע``ד - קידוש שם ה` בעולם

קול צופייך - פרשת מטות - תשע``ד - ה` צַדִּיק יִּבְחָן, וְרָשָע וְאֹהֵב חָמָס שָנְאָה נַפְשוֹ

קול צופייך - פרשת מסעי - תשע``ד - רק חזק ואמץ

קול צופייך - פרשת דברים - העוז – תיקון לחטא המרגלים

קול צופייך - פרשת ראה - תשע``ד - ועשית הישר והטוב

קול צופייך - פרשת שופטים - תשע``ד - אני לדודי ודודי לי

קול צופייך - פרשת כי תצא - תשע``ד - חכם נעים בן אליהו זצוק``ל

קול צופייך - פרשת ניצבים-וילך - תשע``ד - אתם ניצבים היום

קול צופייך - פרשת האזינו - תשע``ד - תקע בשופר גדול לחרותנו

קול צופייך - פרשת וזאת הברכה - תשע``ה – עיקרו של יום כיפורים

קול צופייך - פרשת נח - תשע``ה – מהלכות שאילת גשמים

קול צופייך - פרשת לך-לך - תשע``ה – שנת שמיטה - שבת לה`

קול צופייך - פרשת וירא - תשע``ה – הלכות שמיטה

קול צופייך - חיי שרה - תשע``ה – עלייה להר הבית בימינו

קול צופייך - פרשת תולדות - תשע``ה – איך מזרזים את בניין בית המקדש

קול צופייך - ויצא - תשע``ה – מהלכות מסירות נפש

קול צופייך - פרשת וישלח - תשע``ה - ימים טובים בהלל והודאה

קול צופייך - פרשת וישב - תשע``ה - נאמנות בכשרות

קול צופייך - פרשת מקץ תשע``ה - הלכות חנוכה

קול צופייך - פרשת ויגש תשע``ה - בית המקדש והמנורה

תרגום תורה ליוונית

קול צופיך פרשת ויחי - תשע``ה - גאולה שלישית אין לה הפסק

קול צופייך פרשת שמות תשע``ה - מצוות פריה ורביה

קול צופייך פרשת וארא תשע``ה - חובת העליה לארץ

קול צופייך פרשת בא תשע``ה - להכיר בטובה ולהיפרד מהגלות

קול צפייך פרשת בשלח תשע``ה - מהלכות בחירות

קול צפייך פרשת יתרו תשע``ה - מהלכות לימוד תורה לגויים

קול צופייך תשע``ה - פרשת משפטים - ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

קול צופייך - פרשת תרומה תשע``ה – אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם

קול צופייך - פרשת תצוה תשע``ה - מלחמת עמלק בישוב ארץ ישראל

קול צופייך - פרשת כי-תשא תשע``ה - מרן החיד``א ואקטואליה

בית דין לגזרות טובות

קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי תשע``ה - שלוחו של אדם כמותו

קול צופייך - פרשת ויקרא תשע``ה - סבונים ותמרוקים בפסח

קול צופייך - פרשת צו תשע``ה - שיעור מיוחד לפסח

קול צופייך - פסח תשע``ה - שתהא שעבוד גלויות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו

קול צופייך - חול המועד פסח תשע``ה

קבלת פני רבו עם הרב שמואל אליהו שליט``א בירושלים - פסח תשע``ה

קבלת פני רבו עם הרב שמואל אליהו שליט``א בצפת - פסח תשע``ה

קול צופייך - פרשת תזריע - מצורע תשע``ה - מצות ספירת העומר

קול צופייך - פרשת אחרי מות - קדושים תשע``ה - הפטרות של גאולה, עלייה וקיבוץ גלויות

קול צופייך - פרשת אמור תשע``ה - מהלכות קעקוע

קול צופייך - פרשת בהר תשע``ה - בר יוחאי, נמשחת, אשריך

הילולת התנא הק` רבי יהודה בר אלעאי זיע``א תשע``ה

קול צופייך - פרשת בחוקותי תשע``ה - בונה ירושלים ה`

קול צופייך - פרשת במדבר תשע``ה - כי בא מועד

קול צופייך - פרשת נשא תשע``ה - הלכות מזוזה

קול צופייך - פרשת בהעלותך תשע``ה - בדיקה עצמית של מזוזות

קול צופייך - פרשת שלח לך תשע``ה - והשיב לב אבות על בנים

חמש שנים לפטירתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק``ל בשידור חי

קול צופייך - פרשת קרח תשע``ה - ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה` צבאות הוא

קול צופייך - פרשת חוקת תשע``ה - וינטלם וינשאם כל ימי עולם

קול צופייך - פרשת בלק תשע``ה - בנושא ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול

קול צופייך - פרשת פנחס תשע``ה - בנושא כל מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב

קול צופייך - פרשת מטות-מסעי תשע``ה - בנושא שפכי כמים ליבך נכח פני ה`

קול צופייך - פרשת דברים תשע``ה בנושא יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי

שנה לנפילתו של בניה שראל הי``ד עם הרב שמואל אליהו שליט``א - ה` אלול תשע``ה- קרית ארבע- חברון

קול צופייך - פרשת ואתחנן תשע``ה בנושא קריאת שמע

קול צופייך - פרשת עקב תשע``ה בנושא ארץ-ישראל נקנית באהבה

קול צופייך - פרשת ראה תשע``ה בנושא שכן ארץ ורעה אמונה

קול צופייך - פרשת שופטים תשע``ה בנושא סליחות כסדר העשוי במרומים

קול צופייך - פרשת כי תצא תשע``ה בנושא מהלכות שמיטת כספים

קול צופייך - פרשת כי תבוא תשע``ה בנושא חדות ה` היא מעוזכם

קול צופייך - פרשת נצבים תשע``ה בנושא אשרי העם יודעי תרועה

מעמד סליחות המרכזית ברחבת הכותל עם הרב שמואל אליהו ורבני הקהילות בשידור חי

קול צופייך - פרשת האזינו תשע``ו בנושא מעמד הר סיני בירושלים

שיעורו של הרב שמואל אליהו שליט``א בכנס תשובה מאהבה תשע``ו בנושא עם ישראל הכי מתוק

שיעורו של הרב שמואל אליהו שליט``א לנשי השומרון

מניין שחרית והלל בשמחת חג וכלי נגינה עם הרב שמואל אליהו שליט``א במערת הכפלה

קול צופייך - פרשת נח תשע``ו בנושא חובת הנקמה באויבים

קול צופייך - פרשת לך לך תשע``ו בנושא אל תראו, הגיע זמן גאולתכם

קול צופייך - פרשת וירא תשע``ו בנושא אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור בשידור חי

קול צופייך - פרשת חיי שרה תשע``ו - דוגמה אישית בחינוך

קול צופייך - פרשת תולדות תשע``ו - בנושא לא ישבו בארציך

קול צופייך - פרשת ויצא תשע``ו - אין סומכין על הנס

קול צופייך - פרשת וישלח תשע``ו - הדלקת נרות חנוכה בשמן שביעת

שיעורו של הרב שמואל אליהו שליט``א במקום רציחתם של הרב יעקב ליטמן ובנו נתנאל חי הי``ד

קול צופייך - פרשת וישב תשע``ו - נרות חנוכה ונרות המקדש

קול צופייך - פרשת מקץ תשע``ו - נרות חנוכה ונרות המקדש

קול צופייך - פרשת ויגש תשע``ו - כל ישראל ערבים זה בזה

קול צופייך - פרשת ויחי תשע``ו - בנושא היכל ה`

קול צופייך - פרשת שמות תשע``ו - בישול נוכרי בכוח כוחו

קול צופייך - פרשת וארא תשע``ו - תיקון שובבי `` ם - דיבור נכון

קול צופייך - פרשת בא תשע``ו - קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר - מהלכות פדיון הבן

קול צופייך - פרשת בשלח תשע``ו - מהלכות זהירות מנוכרים

קול צופייך - פרשת יתרו תשע``ו - מהלכות לימוד תורה לגויים

קול צופייך - פרשת משפטים תשע``ו - מהלכות לימוד תורה

קול צופייך - פרשת כי תשא תשע``ו - שמן המשחה ומלך המשיח

קול צופייך - פרשת תרומה תשע``ו - מהלכות השראת שכינה

קול צופייך - פרשת תצוה תשע``ו - בנושא `לא קם בישראל כמשה עוד`

קול צופייך - פרשת ויקהל תשע``ו - ישראל קדושים הן

קול צופייך - פרשת פקודי תשע``ו - מרבים בשמחה

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - פרשת פקודי התשע``ו - בִּרְבוֹת צַדִּיקִים יִשְׂמַח הָעָם וּבִמְשֹׁל רָשָׁע יֵאָנַח עָם

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - מהי מלכות

קול צופייך - פרשת ויקרא תשע``ו - מלחמת ה` בעמלק מדור דור.

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - מעלת הנשמה שיש ביהודי

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - איך תראה אחרית הימים

קול צופייך - פרשת צו תשע``ו - בנושא פורים – גילוי שם ה` בעולם

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - התבוננות האמונה מתוך עולם הטבע - חלק א`

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - התבוננות האמונה מתוך התגשמות הנבואות - חלק ב`

בית דין לגזרות טובות התשע``ו

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - התבוננות האמונה מתוך התורה - חלק ג`

קול צופייך - פרשת שמיני תשע``ו - הלכות בגדים

קול צופייך - פרשת תזריע תשע``ו - חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - התבוננות האמונה מתוך הלוגיקה - חלק ד`

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - חשיבות השמחה

קול צופייך - פרשת מצורע תשע``ו - חוורא דבי רבי - מצורע של בית רבי

שו``ת בנושא הלכות פסח במכון מאיר- כ``ה אדר ב` תשע``ו

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - הקשר בין פורים לפסח

קול צופייך - חול המועד פסח תשע``ו -

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - היכן מקום קבורתו של רבי נחמן?

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - האגדה בזווית של ימנו

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - הלל של גלות וגאולה

קול צופייך - ערב פסח תשע``ו - גאולה הבאה לידך אל תחמיצנה

יום עיון בנושא הכנה רוחנית לקראת הפסח ביכור חד``פ ברעננה - ג` ניסן התשע``ו

קול צופייך - פרשת קדושים תשע``ו בנושא הלכות ספירת העומר

כיצד קמים מהשואה? - הרב שמואל אליהו שליט``א

יום עיון בנושא שירות משמעותי לנשים - הרב שמואל אליהו שליט``א

קול צופייך - פרשת אמר תשע``ו - סוד ההודאה בגאולה

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - יום העצמאות 68 -השראת שכינה בעם ישראל.

קול צופייך - פרשת בהר תשע``ו - וחי אחיך עמך

קול צופייך - פרשת בחקותי תשע``ו - ואמרתם כה לחי

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - גילוי הזוהר בעולם

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - סוד החיים - רבי שמעון בר יוחאי

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - הכנה לל``ג בעומר

ההדלקה עם הרב שמואל אליהו בציונו של רבי יהודה בר אלעאי ביום ההילולא - י``ד אייר תשע``ו

קול צופייך - פרשת במדבר תשע``ו - חזרת קרן ישראל - בניין ירושלים

קול צופייך - פרשת נשא תשע``ו - להקים שכינתא מעפרא

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - בניין ירושלים על ידי שירה

תורה - שורש עם ישראל - שיעור מפי הרב שמואל אליהו באולפנת אשדוד - א` סיוון תשעו

קול צופייך - פרשת בהעלותך תשע``ו - נצור לשונך מרע ושפתי מדבר מרמה

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - הקשר בין יום ירושלים לחג השבועות

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - מגילת רות

קול צופייך - פרשת שלח לך תשע``ו - אחינו המסו את לבבנו

קול צופייך - פרשת קרח תשע``ו - תורתן משתמרת ומלאכתאן מתברכת

קול צופייך - פרשת חקת תשע``ו - ואתם הדבקים בה` אלקיכם חיים כלכם היום

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - מצוות הנקמה

קול צופייך - פרשת בלק תשע``ו - בנושא כי טוב בעיני ה` לברך את ישראל

קול צופייך - פרשת פנחס תשע``ו - אור החיים הקדוש, ניצוץ משיח

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - כוחם של נשים

קול צופייך - פרשת מטות תשע``ו - בנושא יתגדל ויתקדש- במלכות, בגאולה ובמשיח

קול צופייך - פרשת מסעי תשע``ו - מהלכות ערי מקלט

קול צופייך - פרשת דברים תשע``ו - תורת האר``י הקדוש – תורה של גאולה

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו

שיעור לתשעה באב הרב שמואל אליהו בשבי שומרון

קול צופייך - פרשת ואתחנן תשע``ו - מצוות עבודת הלב

קול צופייך - פרשת עקב תשע``ו - קדושת התפילין יותר מהציץ

קול צופייך - פרשת ראה תשע``ו - סדר הפטרות שבע דנחמתא

קול צופייך - פרשת שופטים תשע``ו - אם יתקע בשופר בעיר ועם לא יחרדו?

קול צופייך - פרשת כי תצא תשע``ו - לא ירעו ולא ישחיתו - כי מלאה הארץ דעה את ה`

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - חודש אלול

סמינר ח"י אלול התשע"ה מדרשת הגולן - הרב שמואל אליהו עם הרב סטבסקי - בית הבעל שם טוב

קול צופייך - פרשת נצבים תשע``ו - אשרי העם יודעי תרועה

קול צופייך - פרשת האזינו תשע``ז - אותה שנה לא עשו ישראל יום הכיפורים

קול צופייך - פרשת נח תשע``ז - גדול יום הגשמים מתחית המתים

תפילת שחרית והלל בשמחת חג וכלי נגינה במערת המכפלה - חברון - יח` תשרי התשע``ז

קול צופייך - פרשת לך לך תשע``ז - ותן טל ומטר לברכה

קול צופייך - פרשת וירא תשע``ז - ברכת הלבנה כשמחת הנישואין

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת לך לך התשע``ז

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י -לך לך התשע``ז

קול צופייך - פרשת חיי שרה תשע``ז - עמונה - בין בית-אל ובין העי

קול צופייך - פרשת תולדות תשע``ז - נכרים שצרו על עירות ישראל

קול צופייך - פרשת ויצא תשע``ז - כִּי ה` אֱלֹקֶיךָ בְּקִרְבֶּךָ אֵל גָּדוֹל וְנוֹרָא

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת וירא התשע``ז

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - וירא התשע``ז

קול צופייך - פרשת וישלח התשע``ז - דְכַּלְיָא רִיגְלָא דְתַּרְמוֹדַאֵי

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת חיי שרה התשע``ז

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת תולדות התשע``ז בנושא ``אנחנו לא הולכים לוותר על עמונה``

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת ויצא התשע``ז

קול צופייך - פרשת וישב התשע``ז - בשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - חיי שרה התשע``ז

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - ויצא התשע``ז

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - וישב התשע``ז

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת וישב התשע``ז

קול צופייך - פרשת מקץ התשע``ז - חנוכה למהדרין מן המהדרין

קול צופייך - פרשת ויגש התשע``ז - אוֹי לַבָּנִים שֶׁבַּעֲוֹנוֹתֵיהֶם הֶחֱרַבְתִּי אֶת בֵּיתִי וְשָׂרַפְתִּי אֶת הֵיכָלִי

קול צופייך - פרשת ויחי התשע``ז - וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ

קול צופייך - פרשת שמות התשע``ז - מלאכה בשבת על-ידי מי שאינו יהודי

קול צופייך - פרשת וארא התשע``ז - וְכִבַּדְתּוֹ מֵעֲשׂוֹת דְּרָכֶיךָ מִמְּצוֹא חֶפְצְךָ וְדַבֵּר דָּבָר

הרב שמואל אליהו | שיחה לבנות שירות לאומי במלון רמדה ירושלים | ד` שבט תשע``ז

עמונה נקנית בייסורים - הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - בא התשע``ז -

קול צופייך - פרשת בשלח התשע``ז - עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְּאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל

קול צופייך - פרשת יתרו התשע``ז - יוֹדוּ לה` חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - יתרו התשע``ז

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת ויגש התשע``ז - מי היה צדקיהו?

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת ויחי התשע``ז - למה ה` ברא את העולם?

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת יתרו התשע``ז - שמחת הגאולה העתידה כשמחת חתן וכלה

קול צופייך - פרשת משפטים התשע``ז - וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - משפטים התשע``ז

קול צופייך - פרשת תרומה התשע``ז - הלכות מגילת אסתר

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת משפטים התשע``ז - מגילת אסתר לחיים שלנו

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת תרומה התשע``ז - כוח שמחת חג הפורים

הרב שמואל אליהו בישיבת אורות האר``י - תרומה התשע``ז - ריח של פורים

קול צופייך - פרשת תצוה התשע``ז - מחיית עמלק - הלכות פורים

קול צופייך - פרשת כי תשא התשע``ז - המשך מצוות השמחה

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת תצוה התשע``ז - מהות האישה במגילה

הרב שמואל אליהו במדרשת תכלת - פרשת כי תשא התשע``ז - איך בוחרים חתן

קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי התשע``ז - למה הכל תלוי ביציאת מצרים

קול צופייך - פרשת ויקרא התשע``ז - ביטול חמץ

קול צופייך - פרשת צו התשע``ז - מהלכות הכשרת כיריים וכלי זכוכית לפסח

קול צופייך - פרשת תזריע מצורע התשע``ז - ימי ספירת העומר – ימי סיכוי וסיכון

קול צופייך - פרשת אחרי - קדושים התשע``ז - התגשמות הנבואות במדינת ישראל

קול צופייך - פרשת אמור התשע``ז - ל``ג בעומר במוצאי שבת

קול צופייך - פרשת בהר-בחקתי התשע``ז - הלכות הונאה

קול צופייך - פרשת במדבר התשע``ז - יום ירושלים

קול צופייך - פרשת נשא התשע``ז - תיקון ליל שבועות

קול צופייך - פרשת בהעלותך התשע``ז - הלכות עין טובה

קול צופייך - פרשת שלח לך התשע``ז - סיפורים על הרב מרדכי אליהו זצוק``ל

קול צופייך - פרשת קרח התשע``ז - שיעור מיוחד לזכר הרב מרדכי אליהו זצוק``ל - קרח התשע``ז

קול צופייך - פרשת חקת התשע``ז - הלכות רפואה - הרב שמואל אליהו שליט``א

קול צופייך - פרשת בלק התשע``ז - הלכות קדושת בית הכנסת והכותל המערבי - הרב שמואל אליהו שליט``א

קול צופייך - פרשת פינחס התשע``ז - השתוקקות לבניין המקדש - הרב שמואל אליהו שליט``א

קול צופייך - פרשת מטות מסעי התשע``ז - הלכות בין המצרים

קול צופייך - פרשת דברים התשע``ז - הילולת האר``י הקדוש

קול צופייך - פרשת ואתחנן התשע``ז - דרשה בליל ט` באב

קול צופייך - פרשת עקב התשע``ז - הלכות שידוכין

קול צופייך - פרשת ראה התשע``ז - לשכנו תדרשו ובאת שמה

קול צופייך - פרשת שופטים התשע``ז - סליחות חלק מתפילת רבים

קול צופייך - פרשת כי תצא התשע``ז - חידוש הברית בחודש אלול

קול צופייך - פרשת כי תבוא התשע``ז - סליחות של אלול וסליחות של תשרי

קול צופייך - פרשת ניצבים וילך התשע``ז - תקיעת שופר של ראש השנה

קול צופייך - פרשת האזינו התשע``ז - הלכות ראש השנה

קול צופייך - ערב יום כיפור התשע``ח - תפילת העבריינים ביום כיפור

קול צופייך - ערב סוכות התשע``ח - ענני הכבוד בסוכה והלכות החג

קול צופייך - חול המועד סוכות התשע``ח - שמחת סוכות ושמחת תורה

קול צופייך - פרשת נח השע``ח - מהלכות השתחוויה בתפילה

קול צופייך - פרשת לך לך התשע``ח - גדול יום הגשמים

קול צופייך - פרשת וירא התשע``ח - רחל אימנו

קול צופייך - פרשת חיי שרה התשע``ח - כיבוד הורים

קול צופייך - פרשת תולדות התשע``ח - הלכות חזרת הש``ץ

קול צופייך - פרשת וישלח התשע``ח - שבת

קול צופייך - פרשת וישב התשע``ח - תפילת על הניסים

קול צופייך - פרשת מקץ התשע``ח - חנוכה

קול צופייך - פרשת ויגש התשע``ח - אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת – נ` פְלָאוֹת

קול צופייך - פרשת ויחי התשע``ח - עשרה בטבת ותפילת הגשם

קול צופייך - פרשת שמות התשע``ח - וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ

קול צופייך - פרשת וארא התשע``ח - עונש מוות למחבלים בימינו

קול צופייך - פרשת בא התשע``ח - הלכות תשמישי קדושה ופרשת בא

קול צופייך - פרשת בשלח התשע``ח - לח משנה זכר למן

קול צופייך - פרשת יתרו התשע``ח - מעלת פרות ארץ ישראל

קול צופייך - פרשת משפטים התשע``ח - ימי השובבי``ם

קול צופייך - פרשת תרומה התשע``ח - תרומה לבית כנסת

קול צופייך - פרשת תצוה התשע``ח - מקרא מגילה כדברי תורה

קול צופייך - פרשת כי תשא התשע``ח - הלכות פורים

קול צופייך - פרשת כי ויקהל פקודי התשע``ח - הלכות אפית מצות

קול צופייך - פרשת ויקרא התשע``ח - הלכות מידות ומשקלות

קול צופייך - פרשת צו התשע``ח - אשר גאלנו וגאל את אבותנו - הגדה של פסח

קול צופייך - ערב פסח התשע``ח - הלכות הגדה של פסח

קול צופייך - פסח התשע``ח - חול המועד הפסח

קול צופייך - פרשת תזריע מצורע התשע``ח - השואה והעפלה

קול צופייך - פרשת אחרי קדושים התשע``ח - ערב יום העצמאות תשע``ח

קול צופייך - פרשת אמור התשע``ח - הלכות ספירת העומר

קול צופייך - פרשת בהר התשע``ח - גאולה בספר הזוהר

קול צופייך - פרשת בחקותי התשע``ח - יום ירושלים

קול צופייך - פרשת במדבר התשע``ח - ערב חג שבועות והודאה לה`

קול צופייך - פרשת נשא התשע``ח - ברכת כהנים

קול צופייך - פרשת בהעלותך התשע``ח - הלכות נרות שבת

קול צופייך - פרשת שלח לך התשע``ח - לקראת הילולא של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק``ל

קול צופייך - פרשת קרח התשע``ח - הלכות גיור

קול צופייך - פרשת חוקת התשע``ח - שירת הבאר וחובת ההודאה

קול צופייך - פרשת בלק התשע``ח - יז` בתמוז - ביטול התמיד והעמדת הצלם

קול צופייך - פרשת פינחס התשע``ח - כיסופים לבית המקדש

קול צופייך - פרשת מטות מסעי התשע``ח - הלכות רעידת אדמה

קול צופייך - פרשת דברים התשע``ח - הלכות ט` באב שחל במוצאי שבת

קול צופייך - פרשת ואתחנן התשע``ח - שבע נבואות של נחמה

קול צופייך - פרשת עקב התשע``ח - קריאת שמע למעשה

קול צופייך - פרשת ראה התשע``ח - ועשית הישר והטוב

קול צופייך - פרשת שופטים התשע``ח - הלכות סליחות

קול צופייך - פרשת כי תצא התשע``ח - הבן איש חי - חכם עדיף מנביא

קול צופייך - פרשת כי תבוא התשע``ח - סדר תפילות ראש השנה

קול צופייך - פרשת נצבים התשע``ח - ללכת בדרך ה`

קול צופייך - פרשת האזינו התשע``ט - יום כיפור-להרגיש את נוכחות ה`

קול צופייך - פרשת נח התשע``ט -הודאה על הגשם הראשון

קול צופייך - פרשת לך לך התשע``ט -הלכות בקשת גשמים

קול צופייך - פרשת וירא התשע``ט - חסד טוב וחסד רע

קול צופייך - פרשת חיי שרה התשע``ט - בחירות למועצות מקומיות

קול צופייך - פרשת תולדות התשע``ט - הלכות ברכת הריח

קול צופייך - פרשת ויצא התשע``ט - המצב בדרום, תפילה לישועה והלכות שומרים

קול צופייך - פרשת וישלח התשע``ט - נס חנוכה והלכות חנוכה

קול צופייך - פרשת וישב התשע``ט - מלחמות החשמונאים

קול צופייך - פרשת מקץ התשע``ט - חינוך הילדים - לשלב הבא

קול צופייך - פרשת ויגש התשע``ט - הלכות נהיגה

קול צופייך - פרשת ויחי התשע``ט -עשרה בטבת- על אסונות שבימינו

קול צופייך - פרשת שמות התשע``ט - כוונה בתפילה

קול צופייך - פרשת וארא התשע``ט - תיקון השובבי``ם

קול צופייך - פרשת בא התשע``ט - שִׂימֵנִי כַחוֹתָם עַל לִבֶּךָ

קול צופייך - פרשת בשלח התשע``ט - הלכות ברכות

קול צופייך - פרשת יתרו התשע``ט - הודאה על הגשמים

קול צופייך - פרשת משפטים התשע``ט - כי הקים ה` להם שופטים והיה ה` עם השופט

קול צופייך - פרשת תרומה התשע``ט - קדושת בית כנסת

קול צופייך - פרשת תצוה התשע``ט - בית המקדש -שורש החכמה

קול צופייך - פרשת כי תשא התשע``ט - פורים קטן

קול צופייך - פרשת ויקהל התשע``ט - חשיבות התפילה במניין

קול צופייך - פרשת פקודי התשע``ט - הלכות זכר למחצית השקל

קול צופייך - פרשת ויקרא התשע``ט - גלות המסגר והחרש- עם מבט לגאולה

קול צופייך - פרשת צו התשע``ט - שמחת פורים

קול צופייך - פרשת שמיני התשע``ט - פסח - הודאה גם על ניסים שבדורנו

קול צופייך - פרשת תזריע התשע``ט - אכילת מצה ואכילת חמץ

קול צופייך - פרשת מצורע התשע``ט - חשיבות ההצבעה בבחירות

קול צופייך - ערב פסח התשע``ט - הלכות ליל הסדר

קול צופייך - חול המועד פסח התשע``ט - שימוש בחמץ בשבת שלאחר פסח

קול צופייך - פרשת קדושים התשע``ט - ברכת הטל וספירת העומר

קול צופייך - פרשת אמור התשע``ט - יום העצמאות

קול צופייך - פרשת בהר התשע``ט - הלכות כיסוי ראש
שאלות אחרונות

שלום וברכה

להלן תפילה שאפשר לאומרה:

תפילה לפני עבודה עם נערות בסיכון -

ריבונו של עולם, נפחת באפינו נשמת חיים, בראת ..

שלום הרב.

אני ואשתי עובדים בפנימיה לנערות בסיכון. האם יש איזו תפילה שאפשר לומר כל בוקר ..

רבנים משיבים
בס"ד

תברכו מפי עליון. יש לי בן בשם אלעי והוא בן 7 שיהיה בריא. את השם נתן לו רב שאנני זוכרת את שמו. הילד יש לו הרבה בעיות ..

רבנים משיבים

שלום וברכה
 אכן הרב זצ"ל לא התיר עד לד לעומר כדעת השו"ע וראוי להחמיר כדעת המקובלים עד שבועות.
האיסור הוא בכל אופן, ..

שלום וברכה! אם זה אפשרי אבקש את תשובת הרב שמואל אליהו שליט״א. ידוע לי שמו״ר הרב אליהו זצוק״ל לא התיר לספרדים להתגלח לקראת ..

רבנים משיבים

לא חייבים לענות. צריך להקשיב. לשמוע ולפעמים לכוון את המחשבה לכיוון יותר חיובי. את זוכרת את הסיפור של רבי עקיבא שראה את השועל שיוצא מקודש הקודשים ..

אני מדריכה לנוער מסורתי חלקם חילוני, אחרי מקרה שכזה -שגם בי עולות המון שאלות- מה אפשר לענות להם בעקבות ..

הנערים החטופים

אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ובריה. לכן התפילות בוודאי נחשבות לכלל ישראל. וגם ראינו איך שהם הביאו כח למשפחות וכח לממשלה ולצבא. הביאו אחדות בין ..

בקשר לנערים שנחטפו הי"ד, מה קורה עם כל התפילות שהתפללנו? האם התפילות אחרי שהם נרצחו הם תפילות שווא? ..

הנערים החטופים
רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842