To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
רבני בית המדרש
הרב יוסף אליהו

הרב הגאון הרב יוסף אליהו שליט"א בנו וממשיך דרכו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. הרב עומד בראש בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים", ומכהן כרבה של שכונת "קרית משה" בירושלים

הרב שמואל אליהו

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רבה הראשי של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

הרב בניהו דיין

משמש בקודש כראש הרכב בית הדין הרבני לעינייני ממונות "דרכי הוראה" וכן ראש מתיבתא בבית המדרש דרכי הוראה לרבנים, בעל כושר לדיינות מוסמך מאת מרן הרב זצוק"ל ..

הרב בושיריאן יוסף

משמש בקודש בהרכב בית הדין הרבני לענייני ממונות "דרכי הוראה" וכן ראש מתיבתא בבית המדרש דרכי הוראה לרבנים, בעל כושר לדיינות מוסמך מאת מרן הרב זצוק"ל ומטעם ..

הרב ישראל טיקוצ'ינסקי
רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842