To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
בית דין לממונות

 

בין שלל תפקידיו הבולטים של מרן הרב, הרב אליהו היה מגדולי הדיינים בדור האחרון. כבר בראשית דרכו הוא שימש כדיין הצעיר ביותר בארץ, בבית הדין בבאר שבע, ודי מהר הגיע לבית הדין הגדול. הודות לחכמתו המופלגת, עקשנותו  לברר את האמת וכישורי השיפוט והחקירה הייחודיים שלו, הפליאו פעם אחר פעם את כל הנקלעים לבית הדין – כולל הדיינים.


אולם מרן הרב, לא הסתפק ביכולותיו האישיות לדון דין אמת לאמתו, אלא דאג להצמיח דור של דייני אמת. עוד בחייו הוקם בהמלצתו ובהדרכתו הצמודה בית דין מיוחד לענייני ממונות, "דרכי הוראה", שנועד לפסוק בכל דיני הממונות. בית הדין ממשיך לפעול גם היום, ובראשו עומד בנו של מרן הרב, הרה"ג יוסף אליהו שליט"א. גם שאר הדיינים הם מהחשובים בבית המדרש "דרכי הוראה לרבנים", שזכו לשמש את מרן הרב, בחייו וקיבלו את הסמכתו לדון, בנוסף על ההסמכה מהרבנות הראשית. עשרות דינים בחודש, מהם מקרים מורכבים וסבוכים ביותר, מגיעים בבית הדין לידי הכרעה ברורה על פי התורה, והכל לאורו ובדרכו המיוחדת של  מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

 

 

לפרטים ולשעות פעילות בית הדין: 02-651-4399

קבע מועד לדיון

סיפורים מבית הדין

בקרוב סיפורים עם לקח - הלכתי - מעשי - ומוסרי מבית הדין

שאל את הרב

שאל את הרב - בדיני ממונות

רבני בית המדרש משיבים
לשאלות בהלכה
ע"פ פסקי הרב
כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים
טלפון במשרד: 02-651-4399
פקס: 02-653-6842