To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
עוד תראה את כוחה של התפילה
מעצרת תפילה והתחזקות לפני פסח למבצע "חומת מגן": “דע לך שהתפילה הזו ביטלה הרבה גזרות, בעוד מספר ימים תדע על מה אני מדבר"

מספר הרב שמואל זעפרני, ראש לשכת הרב :

כך סיפר הרב אלישע וישליצקי בשבעת ימי האבלות: ימים מספר לפני מבצע 'חומת מגן' היו אירועים קשים של טרור בארץ והאוירה הייתה אוירת נכאים. היה זה ממש לפני חג הפסח וקשה היה להכנס לחג מתוך אווירה של פחד ועצבות. ביקש הרב אלישע וישליצקי לארגן יום תפילה והתעוררות בבנייני האומה. הוא פנה אל מו"ר הרב זצ"ל ששמח לבוא לתפילה הזו, שהייתה מעמד מרגש של קידוש ה', תפילה והתעוררות.


למחרת, התפלל הרב אלישע בבית הכנסת של הרב בתפילת ותיקין, ובסיום התפילה קורא לו הרב ומחזק, ואומר לו: דע לך שהתפילה הזו ביטלה הרבה גזירות ועשתה הרבה ישועות בשמים. בעוד מספר ימים תדע על מה אני מדבר.


ימים מספר לאחר מכן, התהפכה הקערה על פיה בכל נושאי הבטחון ביהודה ושומרון, כשצה"ל לוקח את האחריות הבטחונית על יהודה ושומרון, תוך כדי מבצע 'חומת מגן'. כמות הפיגועים שיצאה מהשטחים של המחבלים הללו פחתה בעשרות אחוזים בבת אחת.


"אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צאנו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם לבטל הגזירות הקשות, ולפתוח עליהם שערי הברכה. הא למה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנת, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. והוא ענין כהן גדול שאמרו עליו (מכות י"א): שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא בקשו. וכן אמרו (שם): ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דריב"ל, ולא אשתעי אליהו בהדיה תלתא יומי. הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם".


עולמו של כל נדכא דיבר אליו. כשבא יתום להניח אצלו תפילין - הושיבו הרב זצ"ל על ברכיו ואמר לו: 'גם אני התייתמתי בגיל 11, אב אחד בשמיים לי ולך הדואג לשנינו. כשהגיעו אליו עם חולה שאין לו מכר וקרוב, ושמזניחים את הטיפול בעניינו עקב כך שאין לו מכר וגואל - דאג הרב לצלצל למנהל המחלקה ולומר לו שידיד נפשו שוכב בבית החולים ושידאג לטפל בו כפי שצריך. הוא דאג אף לבקרו באותו שבוע פעמיים, וזאת למרות שלא הכירו מעולם. גם עניינו של פולארד דיבר אליו, אסיר שעשה כה רבות למען עם ישראל ואין איש דואג לו... הוא החליט לקחת את ה'תיק' של פולארד לטיפול אישי, והורה לי לנסות לארגן ביקור שלו, כל השאר היסטוריה. פרשת יונתן פולארד הייתה אחת הסוגיות הראשונות שבהן החל הרב לטפל עם הכתרתו לרב ראשי לישראל.

 

 

אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 126

לא ללעוג למנהגים
  
מצת מצווה של מרן הרב
  
קמחא דפסחא גם לחברי כנסת
  
חמץ בסידור
  
חיטה לפני קפה
  
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה
  
איך מכינים ״חריין״?
  
לדעת איך לענות
  
חביבות המצוות על ישראל
  
חמץ בחלום
  
מצה - מאכל של רפואה
  
לעטוף את קירות המאפייה של פסח ?
  
כתוב תגובה
סיפורים
חפש בדמותו וחייו