To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
לילות כימים
גם כשמתקשרים למרן הרב אליהו באחת בלילה, קו הטלפון תפוס
כ''ד כסלו התשע''ד

סיפר פעם הרב פרופסור יגאל שפרן כי הייתה לו שאלה קשה בהלכה שהייתה צריכה תשובה דחופה, והשעה הייתה אחת אחר חצות. השאלה הייתה שאלה כבדה שרק מרן  הרב אליהו זצ"ל יכול היה לענות עליה. והוא לא ידע מה לעשות, האם להתקשר בשעה כל כך מאוחרת.


לבסוף גברה הדחיפות והוא התקשר למו"ר מרן הרב. להפתעתו של מרן הרב שפרן הטלפון היה תפוס.

מישהו אחר שאל באותה שעה את מרן הרב שאלה, והוא חיכה בסבלנות עד שהקו יתפנה ושאל את שאלתו...

 

שהפקידים יחכו
  
ואתם עדיי ?
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל ..
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
עבד לעם ה'
  
מתי תבוא הגאולה ?
  
לב טהור ורוח נכון
  
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
  
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - 144
סיפורים
חפש בדמותו וחייו