To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר שליט''א
הרב יונה מצגר אשר בעת פטירתו של הרב זצ"ל שימש כרב הראשי לישראל בהספדו על הרב
כ''ט תשרי התשע''ד

חז"ל מספרים כי "צנצנת המן... ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה, וארגז שהשיבו פלשתים כבוד לאלקי ישראל היו כולם בבית קדש הקדשים" (יומא יג ע"ב. וכן במסכת כריתות ה ע"ב). הנה כי כן, שלושה דברים עמדו בקודש הקודשים: ארון הברית, מטה אהרון וצנצנת המן. למה דווקא שלושת הדברים הללו נבחרו לעמוד במקום הכי קדוש לעם ישראל?


יש המסבירים, שיש לכך מסר לתכונתו של רב ומנהיג. קודש הקודשים - הוא סמל לתכונת הקודש, לדמותו של רב, כמו הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל. שלושת הדברים שעמדו בקודש הקודשים הם הדברים שעומדים בתכליתו של האדם, והם שלושת הדברים שצריכים להנחות את חייו:

 


ארון הברית -

זהו סמל לקיום תורה ומצוות. אך לא רק קיום התורה באופן אישי, אלא כמורה הוראה לרבים, בבחינת "אדם לעמל יולד" – 'לעמ"ל' – ראשי תיבות: ללמוד על מנת ללמד. את הוראת ולימוד התורה לרבים, קיים הגר"מ אליהו בהידור רב, בהרבצת תורה בכל רחבי הארץ, אם באופן אישי, ואם באופן תקשורתי - בשיעוריו אשר שודרו באמצעות הלוויין והביאו את דבריו לרבבות בתים בישראל, ומאות אלפי יהודים היו משומעי לקחו ולמדו ממנו תורה וקיום מצוות.

 


מטה אהרון -

מסמל את מידתו של אהרון הכהן, "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". הרב אליהו הצטיין באהבת הבריות שלו באופן ייחודי. היה לו חן לכל אדם, כפי שנאמר: "ומרדכי רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו". הוא אחז בעבותות של אהבה במטהו של אהרון והצליח במטה המיוחד שלו להקסים את כל סובביו – בחן, בבהירות שלו. אנשים, מכל שכבות העם, שבאו מדוכאים ללשכתו - יצאו מבורכים, מעודדים, מאמינים ומחויכים.

 


צנצנת המן -

מסמלת את הדאגה לפרנסתם של האנשים ועידודם של אנשים קשיי יום. כמה קרנות צדקה וגמילות חסדים היו בנשיאותו, בעידודו ובדרבונו, גם בארץ וגם בתפוצות. מאתיים אברכים למדו בבית המדרש להוראה של הרב אליהו, וכל אחד מהם קיבל 'מלבושי כבוד' - מכובע ועד נעליים, מכף רגל ועד ראש. ולא רק לבני התורה דאג, אלא גם להמון העם.

 


סופר עליו שכאשר הגיע לוונצואלה, נועד עם הנשיא והעניק לו שי: ספר 'פרקי אבות'. תוך כדי המפגש, הנשיא הצית סיגר ואת המאפרה הניח על הספר הקדוש. הרב אליהו הוריד בעדינות את המאפרה מעל הספר. אך בהמשך השיחה, שב נשיא ונצואלה והניח את המאפרה על הספר. הרב אליהו ביקש מהשגריר הישראלי, שנלווה לביקור, להעיר את תשומת לבו של הנשיא לכך שמדובר בספר קדוש שאסור להניח עליו חפצים, אך השגריר חשש מתקיפותו של הנשיא ומתגובתו, ולא אמר דבר. עוד הם מתלחשים, והנשיא חש שמשהו מפריע לרב, ושאל את המתורגמן מהו הדבר, והוא ענה לו שהרב ביקש שלא לשים שום דבר על הספר כי הוא קדוש. הנשיא התרשם מהדברים והסיר מיד את המאפרה מעל ה'פרקי אבות'. בתום הפגישה ביקש הנשיא להישאר לבד עם הרב, הגיף את הדלתות ונעל אותן. הנשיא התיישב על הריצפה, כרע ברך, נישק את נעליו של הרב אליהו וביקש ממנו ברכה. הרב ענה לו, כי יברך אותו - אם יעזור למדינת ישראל. נשיא ונצואלה ענה לרב אליהו כי ברשותו שפע של דלק וכי הוא יכול למכור למדינת ישראל כמויות גדולות של דלק במחירים זולים ביותר. ענה לו הרב: אם כך תעשה תהיה מבורך, ובירך את הנשיא. ללמדך שהרב היה צנצנת המן גם לפרט וגם למדינה כולה.

 


בית של קדושה -

הרב מרדכי אליהו גדל בבית של קדושה. הוא התייתם בגיל צעיר מאביו שהיה מקובל, וכאשר היה לדיין צעיר בבאר -שבע נקשרה נפשו בעבותות של אהבה לבבא סאלי, וספג ממנו הרבה מתורת הנסתר, שליוותה אותו עד סוף חייו. רבים הם הסיפורים שסופרו ושיסופרו על הניסים והנפלאות שאפפו את חייו. המכנה המשותף בין כולם – הענווה שלו, הפשטות שלו, הצניעות שלו וקדושת החיים שהוא חי בה. כשהוא הלך לבית הכנסת - לעולם לא הלך לבד, תמיד קהל ליווה אותו. מאוד התחשב בכל אחד. כשהתמניתי לתפקידי, סמוך לחג הפסח, ההזמנה הראשונה בה הוזמנתי כרב ראשי לישראל, לקהילה ספרדית, היתה לקהילה של הרב אליהו, על פי בקשתו האישית, לדרוש לקראת הפסח. הגר"מ אליהו התייחס בחשיבות יתר לכבוד הרבנות הראשית לישראל שהוא היה מעמודי התווך של כל דורותיה.

 


גאון בתורה -

הוא היה גאון בתורה, גאון בחסד, גאון במידות. אהבת הארץ שלו היתה מן המפורסמות והכאב שלו בתקופת ה'התנתקות' היה בולט מאוד מכולם. ביתו היה שוקק חיים לכל דכפין. כל בוקר עמדו בתור עשרות יהודים לקבל עצה וברכה - והוא נענה ברצון לכל פנייה, והיה לעזר ולתושייה לכל פונה ומבקש.

 


קדושה -

פעם באתי עליו בהיותי רב צעיר וראיתי בבית שני חסידים. שאלתי אותם: מה לחסידים, שיש להם אדמו"ר חי, בבית הראשון לציון? ענו לי השניים: 'אם היית יודע באיזה קדושה וטהרה גדל הרב'..! אחד מהם שאל אותי: 'כמה זמן כבודו אומר קידוש בליל שבת? הרב מרדכי אליהו שמע בבית אביו בכל שבת קידוש חצי שעה"!

 


תורת הסוד -

המשפחה כולה גדלה על תורת הסוד, והרב זצ"ל גדל והתעלה והפך להיות הדיין הצעיר במדינת ישראל. הוא ישב ולמד, לבד, בחדר סגור שבוע שלם בבאר שבע, ומאחר ולא רק בתורת הנגלה חשקה נפשו, היה גם מסתופף בחדרו של הבבא סאלי ועל כן קיבל ממנו הרבה מתורת הנסתר, עד שהפך לגאון בישראל.

 


הארת פנים -

הגמרא מספרת על רבי אלעזר שאמר לרבי יוחנן: על היופי הזה שיתבלה באדמה אני בוכה. שואל המהרש"א: מדוע לבכות על יופי שיתבלה בדרך הטבע? אלא לא על היופי החיצוני הוא מתכוון. רבי יוחנן העיד על עצמו שהוא משיירי יפי ירושלים, משיירי המשובחים שבירושלים.
קישור כל הציבור - הגאון הרב מרדכי אליהו היה משיירי יפי ירושלים. אנו קוראים על מטה אהרון: "ויפרח פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים". שואל הרב אליהו בספריו: בדרך הטבע קודם יוצאים הפרחים, לאחר מכן הציצים ולאחר מכן הפרחים. מדוע כאן היו כולם בבת אחת? אלא שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, והיה מקובל על כל שכבות הציבור, מקטנם ועד גדולם. "פרח" זה הילדים, פעמים רבות באו ילדים לשמוע את דרשותיו של הרב אליהו לפני החגים, והוא ידע לדבר אל כל ילד.
"שקד" - אותיות קדש. מי לא זוכר את השיחה הארוכה שלו עם הרבי מליובאוויטש? מי לא יודע שהוא דאג לכל יהודי, אם זה אסיר בכלא הישראלי ואם זה יהונתן פולארד שאסור בכלא באמריקה. הרב זצ"ל היה הרב הראשי הראשון שבא לכלא לבקר אותו, עודד אותו וכתב לו מכתבים. כשאני בתור רב ראשי באתי לבקר את יהונתן פולארד, השאלה הראשונה שנשאלתי היא: מה שלום הרב מרדכי אליהו?

 


אהבתו לארץ ישראל –

איזו אהבה! האהבה לקדושת ארץ ישראל, לשלמות ארץ ישראל.


הרב זצ"ל המשיך לחיות כל כך הרבה זמן. מעשה אלוקים! ומי שעזר לנס הזה לקרות זה הרבנית עם התפילות שלה, העידוד שלה, העזרה שלה. חלל גדול נוצר בהעדרו. חכמתו בתורה ובחיי היום-יום יחסרו לכולנו. הוא הרב של כולם.


יהי רצון שיהיה מליץ יושר על כל בית ישראל, על כל בני התורה, מכל המגזרים, חסידים, ליטאים, מתנחלים. שנזכה לשמור על ארצנו ועל עיר אלוקינו בחוסן, בתבונה ובסיעתא דשמיא.

הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
  
בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של ..
  
כתוב תגובה
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
''אם ננעלו'' לפנות בוקר
  
ומה עם לב אלמנה ?
  
לדון לכף זכות
  
אישה עצובה מתפללת
  
יש לכם איפה ללון הלילה?
  
ותודה למנקה...
  
איך קושרים ציצית בשבת ?
  
בזכות חיוך
  
ואתם עדיי ?
  
שהפקידים יחכו
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
שהפקידים יחכו
אהבת ישראל
מסיבות בטחוניות, ובעקבות לוח זמנים צפוף, צריך לדלג על חלק מהתחנות בביקור של מרן הרב בעיר. על מה לא ..
להמשך
ואתם עדיי ?
אהבת ישראל
העדים לחתונה אינם כשרים, אך מצד שני אין לפגוע בכבודם; מרן הרב אליהו פותר את הבעיה בדרכים יצירתיות
להמשך
לילות כימים
אהבת ישראל
גם כשמתקשרים למרן הרב אליהו באחת בלילה, קו הטלפון תפוס
להמשך