To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
קדושים תהיו
יציאתו לאור של הספר "קדושים תהיו" על הלכות צניעות בתנועות נוער; כשמדובר בקדושה וצניעות, מרן הרב אליהו מגיה דף אחרי דף
א' טבת התשע''ד

הרב שמואל כ"ץ חיבר את הספר "קדושים תהיו", העוסק בהלכות צניעות בחברה מעורבת שיש בה בנים ובנות. ספר שנועד לחזק את הקדושה והצניעות וללמד את הגדרים הנכונים שצריכים להיות ביחסים בין בנים לבנות. כך הוא מספר:

"באתי אל מרן הרב זצ"ל עם הדפים של הספר שהתכוונתי להדפיס לספר "קדושים תהיו" והתכוונתי לשאול כמה שאלות. בדחילו ורחימו דפקתי על הדלת. מו"ר הרב פתח את הדלת והושיב אותי מולו. סיפרתי לו על הספר שאני רוצה לכתוב, במטרה להרבות יותר קדושה וצניעות בתנועות הנוער ובכלל.

 

מרן הרב שמע כמה שאלות ואז לקח את הדפים של הספר מידיי ועבר על הדפים אחד אחד. הוא ביקש ממני רשות לכתוב הערות על הספר, וכך הוא הגיה דף דף, עד שנגמרו הדפים. "יש לך עוד?" הוא שאל. אמרתי לו שהחלקים הבאים של הספר הם בהכנה. והוא אמר לי: "כשיהיו לך הדפים הבאים מוכנים – תבוא אלי".

 

כך מרן  הרב עבר איתי על הספר דף דף, הלכה הלכה, ודיבר איתי בכל הסוגיות ההלכתיות כאילו אני שווה לו בלימוד. הוא התייחס לכל מה שכתבתי ועודד אותי להדפיס את הספר ולהפיץ אותו בכל סניפי בני עקיבא ועזרא, להרבות צניעות וקדושה במקומות הללו. גם בבתי ספר הממ"ד שהיו ברובם מעורבים בעת ההיא הפצתי את הספר. לשמחת כולנו, התחילה בעת ההיא התחזקות גדולה בבתי הספר ובתנועות הנוער המעורבות. לאט לאט החלו להפריד בנים מבנות בבתי ספר ובתנועות הנוער.

 

הקדושה שהרב דיבר עליה בכל מיני הזדמנויות פעלה את פעולתה, עם התלמידים ועם המורים, עם המנהלים ועם הנהלת החינוך הדתי. בכל מקום דיבר מרן  הרב על קדושה.

 

כנראה שזאת הסיבה שהרב השקיע כל כך הרבה בספר "קדושים תהיו", כי הוא ראה בו כלי חשוב ללמד את נושא הטהרה והצניעות בציבור הדתי לאומי. ברוך ה', כבר רואים פירות גדולים לעמלנו, שכיום רוב הנשים מכסות את ראשן, רוב הבנות הולכות עם שמלות ארוכות. במקומות שהיו רגילים להקל בגדרי הצניעות החלו לנהוג על פי ההלכה, וציבור שלם התחזק בשמירת גדרי הקדושה והצניעות באופן שלא יתואר.

 

סיפר לי פעם אחד מראשי החמ"ד ואמר לי כי אם בתחילה היו תשעים אחוז מבתי הספר של הממלכתי דתי מעורבים ורק עשרה אחוז נפרדים בנים מבנות, היום המצב התהפך ותשעים אחוז נפרדים ורק עשרה אחוז מהם מעורבים. גם בתנועות הנוער יש התחזקות גדולה של צניעות בלבוש והפרדה בסניפים רבים בין בנים לבנות

שתי וערב - במעמד החופה
  
שתי וערב - גם במצעי המיטה
  
צניעות - סנגוריה
  
קדושה = ברכה
  
מרדכי, הגענו. צריך לרדת
  
מעולם לא התבונן
  
שיעור נשים
  
אלוקים ניצב בעדת א-ל
  
שתהא אהבתנו חקוקה בליבם
  
ה' איתו
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 163
סיפורים
חפש בדמותו וחייו