To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
שתי וערב - גם במצעי המיטה
מרן הרב אליהו אינו מצליח להירדם באמצע הלילה, ולבסוף מצליח לזהות את הסיבה לכך • ומדוע הרב לא נתן לרבנית להציע את מיטתו ?
ג' שבט ה'תשע''ד

מספר הרב אלעד אליהו, נכד הרב  :

באחד הלילות שישנתי אצל סבא זצ"ל וסבתא שתחיה שמעתי באמצע הלילה דיבורים ביניהם.

הדיבורים נמשכו כמה דקות ואז הרבנית קראה לי. באתי לחדרם ואז הרבנית מצביעה על הסדין ושואלת אותי האם הצורות שיש על הסדין דומות לצלב.

לא הבנתי למה חשוב לברר זאת באמצע הלילה.

סבא – מרן הרב - כנראה שם לב לתמיהתי, והסביר: "נכנסתי למיטה, ניסיתי לישון ולא הצלחתי להירדם. התחלתי לבדוק למה אני לא נרדם: אולי אני חייב כסף ולא שילמתי? אולי העלבתי אדם ולא ריציתי אותו? אולי עשיתי איזו עבירה ולא חזרתי עליה בתשובה? חיפשתי וחיפשתי ולא עלה במוחי שום רעיון. ואז הסתכלתי על הסדינים וראיתי את הצורה הזאת והבנתי שבגלל הצלבים שעל הסדין אינני מצליח להרדם".

לא ידעתי מה לענות. ברור היה לי שסבא – מרן הרב לא צריך את אישורי על מנת להחליט אם יש צלב או לא. מצד שני, אני לא יכול לסתור את דברי הרבנית.

כדי להתחמק מהכרעה אמרתי שחלק מהצורות דומות לצלב וחלק לא. תשובה זו הספיקה לרב, והוא אמר: מספיק שצורה אחת תהיה דומה לצלב, זה כבר מפריע לי לישון. הוא קם מהמיטה, הוריד ממיטתו את הסדין והציפיות, וחזר לישון (הוא לא נתן לרבנית להציע לו את המיטה באמצע הלילה) .

מספר הרב אלעד אליהו, נכד הרב  :

באחד הלילות שישנתי אצל סבא זצ"ל וסבתא שתחיה שמעתי באמצע הלילה דיבורים ביניהם.

הדיבורים נמשכו כמה דקות ואז הרבנית קראה לי. באתי לחדרם ואז הרבנית מצביעה על הסדין ושואלת אותי האם הצורות שיש על הסדין דומות לצלב.

לא הבנתי למה חשוב לברר זאת באמצע הלילה.

סבא – מרן הרב - כנראה שם לב לתמיהתי, והסביר: "נכנסתי למיטה, ניסיתי לישון ולא הצלחתי להירדם. התחלתי לבדוק למה אני לא נרדם: אולי אני חייב כסף ולא שילמתי? אולי העלבתי אדם ולא ריציתי אותו? אולי עשיתי איזו עבירה ולא חזרתי עליה בתשובה? חיפשתי וחיפשתי ולא עלה במוחי שום רעיון. ואז הסתכלתי על הסדינים וראיתי את הצורה הזאת והבנתי שבגלל הצלבים שעל הסדין אינני מצליח להרדם".

לא ידעתי מה לענות. ברור היה לי שסבא – מרן הרב לא צריך את אישורי על מנת להחליט אם יש צלב או לא. מצד שני, אני לא יכול לסתור את דברי הרבנית.

כדי להתחמק מהכרעה אמרתי שחלק מהצורות דומות לצלב וחלק לא. תשובה זו הספיקה לרב, והוא אמר: מספיק שצורה אחת תהיה דומה לצלב, זה כבר מפריע לי לישון. הוא קם מהמיטה, הוריד ממיטתו את הסדין והציפיות, וחזר לישון (הוא לא נתן לרבנית להציע לו את המיטה באמצע הלילה) .

שתי וערב - במעמד החופה
  
קדושים תהיו
  
צניעות - סנגוריה
  
קדושה = ברכה
  
מרדכי, הגענו. צריך לרדת
  
מעולם לא התבונן
  
שיעור נשים
  
אלוקים ניצב בעדת א-ל
  
שתהא אהבתנו חקוקה בליבם
  
ה' איתו
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 168
סיפורים
חפש בדמותו וחייו