To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
בזכות חמש דקות עם הרב
פגישותיו החינוכיות של מרן הרב אליהו עם נוער "נושר" • כיצד הצליח הרב לגרום לבחור לוותר על הסמים והפשיעה לטובת דרך התורה? • איך להשפיע בפחות מחמש דקות של שיחה
ג' שבט ה'תשע''ד

מספר הרב יוסי מיכור : 

בעת שישבנו שבעה סיפר לנו אחד המלמדים בישיבות כי הוא עוסק עם נוער נושר שצריך הרבה חיזוק רוחני, והוא היה מביאם אל מרן הרב זצ"ל הכ"מ באופן קבוע. כל קבוצה הייתה מגיעה אל הרב פעם בשנה. פעם אחת הם איחרו לפגישה ומרן הרב היה ממהר לצאת אך בכל זאת לא הסכים הרב לוותר על שיחה עימהם, וישב איתם איזה זמן ורק אחר כך הלך לשיעור, מאחר שכבר חיכו לו אנשים.

לאחר מספר שנים אותו המלמד פוגש את אחד החניכים שלו, כשהוא לומד בישיבה, עולה על דרך המלך ושמח מאוד. שאל אותו: תגיד לי, מה היה המהפך שלך שגרם לך לנטוש את דרך הפשע והסמים וללכת לעסוק ביישובו של עולם?

השיב לו תלמידו לשעבר: אותן חמש דקות שהייתי אצל מרן הרב זצ"ל הם אלו שהפכו אותי לגמרי. לא הבנתי מילה אחת ממה שהרב אמר אז אבל אור פניו, האהבה שהוא אהב אותנו, האור הזה החזירני למוטב.

לא לזרוק תלמידים - לרפא אותם...
  
חינוך בקדושה
  
דרכי הרב בחינוך
  
מרן הרב כמורה בתלמוד תורה
  
רוב תשובה – כתשובה מלאה
  
איני יודע
  
ילכלכו את הגלימה ? – בשביל זה יש מכבסה !
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו כמחנך גדול
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 169
סיפורים
חפש בדמותו וחייו