To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
בעולם הבא אין גאווה
"ההיסטוריה חוזרת" • מרן הרב אליהו מספיד את רבי עזרא עטייה ראש ישיבת פורת יוסף, בדיוק כמו שהרב עטייה הספיד את רבו
ג' שבט ה'תשע''ד

כך סיפר מורנו ורבנו מרן הרב זצ"ל:

"כשנפטר מורנו ורבנו הגאון הרב עזרא עטייה ע"ה - ראש ישיבת פורת יוסף, ביקשו ממני להכין את נוסח המודעה, וכתבתי 'רב רבנן', כלומר הרב של כל הרבנים הספרדים בארץ ובעולם.

משראה זאת חכם נתן סלם זצ"ל, שהיה גיסו, אמר לי: האם בחיים חיותו הוא היה מסכים שיכתבו עליו כך? אמרתי לו: בחיים לא היה מסכים, אבל אחר מיתה ודאי יסכים. אמר לי: מהיכן יש לך חידוש זה?

באותו רגע נכנסו דודי, ראש הישיבה הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל, והרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, ואמרתי להם:

תגידו, מה אמר מרן הרב כשהיינו במקום כזה וכזה, ואיך הוא פסק את ההלכה. ואמרו לי: כשנפטר מורו ורבו חכם אברהם עדס שהיה בעל רוח הקדש, רצה הרה"ג עזרא עטייה להספידו ולומר עליו 'בעל רוח הקדש' וכו' ואח"כ אמר לעצמו הכיצד אספיד עליו כך, הרי בחיים חיותו אם הייתי אומר עליו כך, היה כועס עלי. אח"כ הוא רואה בהקיץ את רבי אברהם עדס עומד מול עיניו ואומר לו: תגיד מה שאתה רוצה. בשמיים אין גאוה".

אמר להם מרן הרב אליהו: כמו שהרב עזרא עטייה אמר על רבי אברהם עדס את האמת כך אנחנו יכולים לומר עליו את האמת ואין חשש לגאוה.

עניתי כבר לפני שנה...
  
התפילין הישנות והקרועות עשו רעש גדול בשמים
  
הטיסה הראשונה שלי לחו''ל עם מרן הרב
  
''שלום, מדבר מרדכי''
  
למדתי מהבבא סאלי רק לברך ולא לקלל
  
זהירות מנגיעה בדין
  
איך נרגיע את הרבנית ?
  
כרוב או כרובית ?
  
תשעה באב האחרון של הרב
  
מה זה פיצה ?
  
אפילו לא טיפת מים
  
תסתכלו גם (ובעיקר) באותיות הקטנות
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 175
סיפורים
חפש בדמותו וחייו