To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
אביהם של ישראל
גליון מעייני הישועה לאחר פטירת הרב
גיליון מיוחד לציון הסתלקותו של רבינו הגר"מ אליהו זיע"א, מאמרי רבנים, זכרונות, סיפורים על דמותו, הנהגותיו והדרכותיו מובאים בפניכם לאורך השבועון
ח' שבט תשע''ד

תנועת מעייני הישועה, פעיליה, עובדיה ורבניה וכל בית ישראל המומים ובוכים את לכתו של מורנו ורבנו נשיא התנועה מרן הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, אשר היה לנו עמוד אש לפני
המחנה, לחומה ולמחסה ביום זעם, הנהיג והוביל את התנועה משחר היווסדה, הורה לנו דרך, האיר לנו נתיב. דמותו, תורתו והנהגותיו לא ימושו מאיתנו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. גיליון מיוחד לציון הסתלקותו של רבינו הגר"מ אליהו זיע"א מאמרי רבנים, זכרונות, סיפורים על דמותו, הנהגותיו והדרכותיו מובאים בפניכם לאורך השבועון

 

מכתב ליונתן פולארד
  
הרב מרדכי אליהו זצוק''ל וארגון ברית הקנאים
  
ברית הקנאים
  
סיפורי ארץ ישראל - לקט סיפורים על הרב מרדכי אליהו
  
עולם קטן • ראיון עם הרבנית אליהו
  
גליון גילוי דעת • בראיון שנה לפטירתו
  
כתוב תגובה
פורסם במעייני הישועה גליון 442 ל' סיון תש''ע
מה עושה הרב אליהו זצ''ל בשמים? - ימימה מזרחי
  
תפילת הרב בשיר מיוחד
  
עולם קטן • ראיון עם הרבנית אליהו
  
על מות הצדיקים • שיר מרגש על הרב
  
גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
גדולים צדיקים במיתתם יותר ..
סיפורים מציון הרב
סיפור מדהים על יהודי שמצב בריאותו הידרדר בכל פעם משהו קשה מקודמו כל זמן חיותו של מרן הרב, הרב עמד ..
להמשך
תפילת הרב בשיר מיוחד
וידאו ושירים
שלוש שנים לאחר פטירת הרב אליהו, הולחנה תפילתו לשיר חדש על ידי היוצר והרקדן יוסף היקר יחד עם הזמר ..
להמשך
גליון מעייני הישועה לאחר ..
קטעי עיתונות ועלונים
גיליון מיוחד לציון הסתלקותו של רבינו הגר"מ אליהו זיע"א, מאמרי רבנים, זכרונות, סיפורים על דמותו, ..
להמשך