To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
אביהם של ישראל
תפילת הרב • בשירה וניגון מרגש
האזינו לניגון ושירה של תפילה שחיבר הרב כשמונה לאב בית הדין בבאר שבע ונתגלתה רק לאחר פטירתו. בפתק הקטן מתומצתת דמותו של הרב: ענוותנותו, יראת השמיים שבו, אמונתו הגדולה בה` ובתורתו
י''ב שבט תשע''ד

לחצו PLAY להאזנה לשיר


לאחר פטירתו של הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו זצוק"ל מצאו בני ביתו בכיסו תפילה שכתב הרב ונהג לומר אותה בכל יום. התפילה, המובאת כאן במלואה, הפכה עדות נאמנה לאישיותו המיוחדת של הרב, לענוותנותו הרבה ולכובד הראש שבו התייחס לתפקידו כדיין בבית הדין 

 

התפילה בכתב ידו של מורנו ורבנו הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוקללה"ה
שנמצאה בארנקו כשעתיים לפני ההלויה

 

נוסח התפילה:

"ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא על דעתי עמדתי לשרת עם קדושיך, לדון ולהורות. ידעתי מיעוט ערכי - מך שבערכין. לא ביקשת נפלאות ממני, אך כך הורו לי רבותיי וכך גלגלת כל הגלגולים, וסיבבת כל הסיבות. הקימות מעפר דל ותעש לי שם, כשם הגדולים. גזרה חוכמתו, יתברך ויתעלה שמו, לשרת עם קודש, להורות ולדון, ועל הכול יתברך שמו ויתעלה. 


אך רעדה אחזתני, יראה ורעד יבוא בי, על הסכנה הנוראה העומדת עליי, ופי תהום הפעור לנגדי... אנא אפנה לעזרה ואנא אברח, אבל בטחתי ברוב חסדך, מכל תחינותי לפניך כי אתה שומע תפילה. אנא השם, א'לוהי הרוחות, חוס ורחם על כל יושבי כיסאות למשפט, ובפרט עלי, אני עבדך בן אמתך, מרדכי בן מזל. רחם עלי ותן לי לב שומע ודעת להבין לשפוט את עמך. 


חוננו חוכמה בינה דעת והשכל. שלא נאמר על טהור - טמא, ועל טמא - טהור, על מותר - אסור, ועל אסור - מותר. על זכאי - חייב, ועל חייב - זכאי. ותצילנו מכל שגיאות וטעויות, ויהא ליבי חזק, ואיתן להוכיח כל עושי עוול ולהציל עשוק מיד עושקו. ואל ישיאנו יצרנו להעלים עין, חס וחלילה,

 

ותזכנו לגדור פרצות ולהתקין תקנות ולהרביץ תורה, שיהא שם שמיים מתקדש על ידינו. ותהא אימתנו מוטלת על הבריות ותורתנו חקוקה בלבם ונתרחק מן הגאווה והכעס והקפדנות. ותאזרנו חיל לשפוט את עמך. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך". 

 

 

 

תפילת הרב בוידאו:

 

 

ראש ישיבת המאירי הרב שמואל זעפרני שליט"א יד ימינו של מרן הרב זצוק"ל מקריא בהלוויה את התפילה

 

וידאו מהילולת מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו - ..
  
תפילת הרב בשיר מיוחד
  
קליפ מרגש על הרב מרדכי אליהו - אביהם של ישראל
  
אוהד מושקוביץ - ברכת החופה של הרב מרדכי אליהו
  
לראשו עטרת • שיר על מרן הרב
  
שיר שכתבה הרבנית ימימה מזרחי על הרב
  
כוון אותי • אודי דוידי בשיר מדהים ומרגש
  
על מות הצדיקים • שיר מרגש על הרב
  
חי חי רבנו מרדכי • שיר נפלא שנכתב לרפואת הרב
  
השיר הנפלא ''אביהם של ישראל''
  
קליפ מדהים! באהבת חינם יבוא גואל
  
כרם היה לשלמה
  
כתוב תגובה
ע''י יצחק עמראני ויונה בסה
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עצרת תפילה וזעקה נגד חובת הגיוס
  
אמירת סליחות ע''י בני ישיבה בחודש אלול
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
תנא דבי אליהו לפרשת לך לך ..
תנא דבי אליהו
להמשך
תפילה לפני עבודה על חשבון ..
רבנים משיבים
להמשך