To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
לא ללעוג למנהגים
מה היתה נוהגת לעשות צדקת אחת בירושלים? ומה אמר לה הרב? סיפור יפה שסיפר הרב על עצמו שממנו למד שלא ילעג אדם לשום מנהג בפסח

מתוך הגדה של פסח אביהם של ישראל 

הייתה פעם צדקת אחת, שבימי השובבי״ם היתה צמה כל השבוע, והיו רבנים
באים לקבל ממנה ברכות.
היא הייתה נוהגת בכל ערב פסח לשתות שמן קיק, כדי שאכילת המצה לא תהיה
על חמץ שבכרסה, כי היא חשבה לתומה שחמץ אסור גם אם הוא בבטן. התוצאה מכך
הייתה, שכל רגע היא נצרכה לנוחיות, והדבר הפריע למהלך ליל הסדר.
בניה סיפרו זאת לרב. הרב כעס עליה והוכיח אותה שהיא מפריעה לאנשים,
ושתפסיק ממנהגה זה, כי החמץ שבבטן בוודאי נפסל מאכילת כלב. היא אכן
הפסיקה, אך בכל מהלך ליל פסח היא בכתה על כך שהיא אוכלת מצה עם חמץ...

בליל פסח חזר הרב לביתו מבית הכנסת, ובלי משים דרך על אבן קטנה
והתעקמה רגלו, כך שהגיע לביתו צולע על יריכו.
למחרת בבוקר קם לתפילה והלך בכבדות לבית הכנסת, וכל הזמן תהה לעצמו
בשל איזה עוון נענש?
במוצאי החג באה אותה זקנה והציעה לרבנית לסייע בטיפול בנקע שיש לרב.
הרבנית מסרה את הדברים לרב. פנה הרב לאותה זקנה ואמר לה: ״אינך צריכה
לתקן דבר! אני הוא שטעיתי בכך שהוריתי לך לא לשתות משמן הקיק. היה עלי
לומר לך זאת בעדינות ובלשון רכה. ואם את כל שנה שותה כוס שמן קיק - לשנה
הבאה בערב פסח תשתי שתי כוסות!״.
והיה הרב אומר על כך: ״ומכאן שלא ילעג אדם לשום מנהג״.

עוד תראה את כוחה של התפילה
  
מצת מצווה של מרן הרב
  
קמחא דפסחא גם לחברי כנסת
  
חמץ בסידור
  
חיטה לפני קפה
  
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה
  
איך מכינים ״חריין״?
  
לדעת איך לענות
  
חביבות המצוות על ישראל
  
חמץ בחלום
  
מצה - מאכל של רפואה
  
לעטוף את קירות המאפייה של פסח ?
  
כתוב תגובה
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
בדיקת החמץ של סבא
  
עוד תראה את כוחה של התפילה
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תש''ס - בדיקת חמץ ברכת ..
  
קול צופייך - פרשת תזריע - תש''ס - הכשרת כלים של ..
  
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ..
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
קול צופייך - ערב פסח ..
אחרי מות
להמשך