To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פרשת שבוע - תזריע | קול צופייך - תזריע | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
לב טהור ורוח נכון
כשבאים ללמוד על דמותו הענקית של מרן הרב קודם אנו צריכים לדעת איזה אדם גדול הוא היה במידות על דאגת מרן להתיר אישה לבעלה סיפור מרגש על רב ענק ועל גודל האבידה

מספר הרב יעקב חרר:

זה סיפור ששמעתי מאמי, שסיפרה לי בדמעות שליש אחרי פטירתו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל. כל זמן שהייתה מספרת אותו הייתה בוכה ואומרת שזה סיפור שאי-אפשר לספר, אבל גם אי-אפשר לא לספר אותו. היא אמרה שמכיוון שאני לומד תורה, אני צריך לדעת איך רבנים צריכים להתנהג.


הסיפור הזה שמור אצל אמי כבר הרבה שנים, מאז שהייתה כלה צעירה, אבל היא לא סיפרה אותו עד עכשיו, שהרב מרדכי אליהו נפטר. בימים ההם היא ואבי עלו מצרפת וגרו בשכונה חדשה, בנווה-יעקב. בתור כלה צעירה היא התביישה לשאול את אבי שאלות בענייני טהרה, ושכנותיה אמרו לה שיש רב שיודע לפסוק בהלכות כאלו, הרב מרדכי אליהו שמו, ומסרו לה את מספר הטלפון במקום שבו הוא נמצא, בבית הכנסת "בבא תמא" בבוכרים. בנוסף נתנו לה גם את מספר הטלפון של הרב.

בימים ההם לא היה בביתנו טלפון, והיא התקשרה מבית השכנים לשאול את הרב שאלה.


כאשר הרב שמע את שאלתה, הוא אמר לה שהוא צריך לראות את השאלה, הוא לא יכול לפסוק דרך הטלפון, ואמר לה שהיא יכולה לבוא לבית הכנסת "בבא תמא" בשכונת הבוכרים, אמי אמרה לו שזה רחוק בשבילה לבוא מנווה-יעקב והפטירה: "טוב, אני אחמיר על עצמי". הרב אמר לה שזו עבירה להחמיר על עצמה במקום שאינה צריכה להחמיר.


אמי התחילה לבכות ואמרה לרב שהיא נבוכה מאוד ומתביישת לבוא אליו עם שאלה. הרב אמר לה: אני אמתין לך עוד חצי שעה בבית כנסת "בבא תמא", והיא אמרה שלא צריך.


והנה בשעה 13:00 בצהריים, באופן לא צפוי, מגיע אבא שלי ואומר לה: תני לי את השאלה לשאול את הרב אליהו. אני אקח ואראה לרב אליהו ואביא לך תשובה ממנו.


שאלה אותו אמי מנין הוא יודע שיש לה שאלה. השיב לה אבא: בא אלי הרב מרדכי אליהו לבית המדרש ואמר לי: בשעה זו שאתה יושב בכולל ולומד, אשתך יושבת בבית ומצטערת כי יש לה שאלות לא פתורות. לך לביתך והבא את השאלות, ואני אחכה לך עד שתבוא.


ענתה מרת אמי ואמרה לאבי כי היא באמת התקשרה לרב אליהו, אבל היא לא אמרה לו מי היא. איך הוא ידע שזו אני? לא אמרתי לו את השם שלי ולא שאלתי אותו פעמים אחרות שיכיר את קולי. איך הוא ידע?

 

כך סיפרה לי אמי בדמעות שליש. ואיני יודע למה בכתה, אם על רוח הקודש של הרב מרדכי אליהו זצ"ל שהלך מאתנו או על הלב הרחמן שלו.

 

 

עבד לעם ה'
  
מתי תבוא הגאולה ?
  
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
  
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
שהפקידים יחכו
  
ואתם עדיי ?
  
לילות כימים
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל ..
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
כתוב תגובה
הרב יעקב חרר
מאמר מרדכי - מועדים וימים
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
מאמר מרדכי - הלכות לימות החול
  
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
  
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
  
פסקי הלכה והנהגות לחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קיצור שולחן ערוך - עם הוספות והערות
  
מה פסק חכם מרדכי ?
  
חזר ושנה
  
כשהמחשב טעה
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
לא להסתכל באדם רשע | פרשת בא
בא
ברגע אחד יכול אדם להפוך את עצמו ולהיקרא "רשע" • מעת שקרוי "רשע" כבר אסור להביט בפניו • משה רבינו ..
להמשך
דבר הלכה גם בדרך | פרשת ..
ויגש
האם יש מציאות שאחים הקדושים יריבו על דבר הלכה ? • ומה הסגולה לא לטעות בדרך ולהגיע ליעד במהירות • ..
להמשך
סַבְלָנוּת בִּשְׁתַּיִם ..
סיפורים לילדים - פאר הדור
"הַאִם לָרַבָּנִים שֶׁל הַיּוֹם גַּם יֵשׁ סַבְלָנוּת?!" שָׁאַל אֶת עַצְמוֹ, "הַאִם גַּם הֵם ..
להמשך