To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים
שחיטה משוחררת | סיפור לפרשת חיי שרה
מה קרה בעת מלחמת השיחרור כשצריך לשחוט עוף והפגזים מתעופפים מעל הראש של האנשים ? • ומדוע היה צריך לקנות יונים נוספות • ואיך זוכים למצוא יונים באמצע המלחמה

 

"וַיֹּאמַר ה' אֱלֹקֵי אֲדֹנִי אַבְרָהָם הַקְרֵה נָא לְפָנַי הַיּוֹם וַעֲשֵׂה חֶסֶד עִם אֲדֹנִי אַבְרָהָם"


סיפר מרן הרב זצ"ל:

"פעם אחת הייתי ליד הרה"ג הרב צדקא חוצין זצ"ל, שהיה בקי בארבע חלקי ה'שולחן ערוך' כמעט על פה, והיה חסיד גדול. היה זה באמצע מלחמת השחרור, כשהיה מחסור גדול באוכל, ומישהו הביא לו שתי יונים לשחוט, אחת לרב ואחת לבעל היונים. הייתי לידו כשבירך ושחט את היונה הראשונה, והנה תוך כדי הברכה עף פגז מעלינו, אך הרב לא זז כמלוא נימה, שלא להפסיק בין הברכה לשחיטה.
אומנם אחר השחיטה, חשש הרב שמא הייתה 'שהייה' קטנה בשחיטה והעוף נטרף.

אמרתי לו: 

'הסתכלתי בך ולא שהית'. אך הוא חשש ונתן לי חצי גרוש, ללכת לקנות עוד שתי יונים.

תמהתי: איפה יימצאו יונים באמצע המלחמה? מי ימכור ומי יסתובב בשווקים? אך חזקה עלי מצוות הרב, ולקחתי את חצי הגרוש ויצאתי לשוק. והנה, ראיתי מולי אדם עם שתי יונים. שאלתי למחירן, ואמר לי: 'כמה שתיתן'. קניתי אותן וחזרתי לרב, ואמר לי 'אתה רואה – יש יונים', ושחט ללא כל חשש. וכל זאת מפני דקדוקו של הרב לקיים כל מצווה כמאמרה".

 

עם לבדד ישכון | פרשת חיי שרה
  
חיים שכולם שווים לטובה - הכיצד ? | פרשת חיי שרה
  
אין ניסים בקיום מצוות | פרשת חיי שרה
  
סגולה למציאת זיווג | פרשת חיי שרה
  
שישים ריבוא בחברון | פרשת חיי שרה
  
חינוך במסירות נפש | פרשת חיי שרה
  
שפחה כי תמלוך | סיפור פרשת חיי שרה
  
איך יהודי אמור להתנהל מול הגויים אשר סביבו | ..
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ו
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
האויב האמיתי הוא היצר | פרשת כי תצא
  
פינחס הוא אליהו - הרב שלמה דיכובסקי שליט''א
  
היולדת ממילאנו
  
מלחמת יום כיפור ונבואת הבן איש חי | פרשת וישלח
  
ללידה קלה בשעת הלידה - הורדת תכשיטי זהב - וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תש''ס - ברכות הדלקת נרות ..
  
קול צופייך - פרשת קורח - תשס''א - תרומה ומעשר ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''א - אלול ותשובה, ..
  
איך להתייחס לתקופת מלחמה?
  
דרשות ומאמרים
חפש בדמותו וחייו
עוד בדרשות ומאמרים
עוד במדור
שחיטה משוחררת | סיפור ..
חיי שרה
מה קרה בעת מלחמת השיחרור כשצריך לשחוט עוף והפגזים מתעופפים מעל הראש של האנשים ? • ומדוע היה צריך ..
להמשך
פירוד בתוכנו מביא את עמלק | ..
בשלח
עמלק שואב את כוחו הרע להילחם בישראל דווקא כשישראל ב"רפידים" • 2 סוגי רפידים - בין ישראל לאבינו ..
להמשך
האויב האמיתי הוא היצר | ..
כי תצא
אויב פנימי ואויב חיצינו - איך יכול להיות • מיהו הנראה לנו כידיד גדול אך בעצם הוא השונא הכי גדול ..
להמשך