To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
מתי תבוא הגאולה ?
שאלה שמנקרת במוחו של כל יהודי : מתי כבר תבוא הגאולה ?! • מרן הרב למי שלא יודע פעל וישב בבית הדין המיוחד של המקובלים - ודן בזכותו של עם ישראל לגאולה • ומה פשר הקלסר שהונח בקברו של הרב אליהו
זהו סיפור שהנוגעים בדבר ביקשו לא לגלותו. אך כעת, כשלצערנו, מו"ר הרב זצ"ל עלה לישיבה של מעלה, כבר יש לנו רשות לספרו.

 

לפני שנים רבות, כינס חכם ישועה בן שושן שליט"א מספר מקובלים גדולים ויחד הם הקימו בית דין.

בבית דין זה הם דנו בענייני גאולה ולאחר דין ודברים וסנגוריא גדולה על עם ישראל פסקו כי עם ישראל כבר ראוי לקבלת משיח צדקנו.


מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל כיהן כדיין באותו בית דין של אהבת ישראל, שהרי, מי מתאים יותר ממנו ללמד סנגוריא כזו על כלל ישראל?


בית דין זה התכנס כמעט מדי שנה בשנה, ערך דיונים רציניים, והיה פוסק, שוב ושוב, כי עם ישראל אכן מוכן לגאולה...


בליל ההלוויה של מו"ר הרב זצ"ל, מספר שעות לאחר היוודע הבשורה המרה, ניגש חכם ישועה בן שושן שליט"א, אל בני משפחת אליהו וסיפר להם את הסיפור.


בפיו הייתה בקשה אחת: שמו"ר הרב ייטמן עם אותו גזר הדין שפסק בית דינו. בני המשפחה הסכימו לכך, ומי שהסתכל היטב בהלוויה, מבעד לדמעות, יכל להבחין שבתוך התכריכים מבצבץ לו קלסר גדוש דפים. היה זה אותו קלסר בהם תייקו הדיינים הצדיקים את דיוניהם ופסיקתם שהגאולה צריכה להגיע.


"תיקח את זה איתך ותראה לבית דין של מעלה את הנימוקים שלנו כאן למטה" ביקש חכם ישועה ממו"ר הרב, "תאמר להם שעם ישראל, שעבר את כל גזירות השמד של הגויים ועדיין נשאר יהודי, כבר ראוי! תאמר להם שהגיע זמן הגאולה!"

 

 

 

שהפקידים יחכו
  
ואתם עדיי ?
  
לילות כימים
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל ..
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
עבד לעם ה'
  
לב טהור ורוח נכון
  
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
  
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
כתוב תגובה
מתוך ''אביהם של ישראל'' - חלק א' - עמוד 213
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
המשיח לא קורא עיתונים
  
כמו שמחכים לאוטובוס.
  
בית הדין לדיני ממונות ''דרכי הוראה'' בירושלים ..
  
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
  
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא השעון?
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא ..
במחיצת גדולי הדור
סיפורם של הגלימה והשעון המסתורי שקיבל מרן הרב אליהו מהבבא סאלי. מרן הרב אמר שהשעון נמצא "חמש דקות ..
להמשך
משפט האדם - הוא לבדו | פרשת ..
ניצבים
האם בעומדינו לפני משפט ה' יתברך יכול להימצא סניגור שידבר בעדינו • מי יכול להיות הסניגור הכי מובחר ..
להמשך