To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
למה להוציא לעז על ילד כשר ?
התינוק נולד מתרומת ביצית של אישה נכרית, האם לגייר אותו מספק בברית המילה? על פסיקותיו הנחרצות של מרן הרב אליהו
כ''ח אלול התשע''ג

סיפר הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פוע"ה :

פסיקותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל היו תמיד חד משמעיות. לדוגמא: בנושא של תרומת ביצית, מרן הרב הכריע שהאם היולדת - היא היא האם.

באחת הבריתות של ילד כזה פנה אלי הרב הסנדק ואמר לי בלחש: "גם אתה וגם המוהל יודעים שזאת תרומת ביצית מגויה, אז אולי נעשה גיור מספק?".

השבתי לו כי המשפחה הסתמכה על פסקיו של מרן הרב אליהו ולכן אשאל אותו. התקשרתי למרן הרב, והרב אמר בצורה פסקנית: "אתם רוצים להוציא לעז על ילד כשר בישראל?!"

( מכון פוע"ה (רפואה ופוריות על פי ההלכה) בראשות הרב מנחם בורשטיין הוקם ביוזמתו הברוכה של מרן הרב. הדבר התחיל כאשר נוצרה אפשרות להציל נשים מעקרות על ידי "הפריית מבחנה".

למרות שכל חידוש מדעי היה נשקל אצל מרן הרב בחומרה רבה, הוא ראה בכך פתח גדול וחשוב להצלת נשים ומשפחות בישראל, לא היסס והיה בין הראשונים מבין הפוסקים הגדולים שהתירו. 

אולם קבע שצריך סייג גדול, נחוצה השגחה חמורה וצמודה על כל התהליך, ולשם כך הוקם מכון פוע"ה בראשית דרכו. המכון בהדרכת מרן הרב הכשיר מפקחות יראות שמים שהשגיחו היטב על התהליך. ואכן מרן הרב התיר למשפחות שהיו זקוקות לכך, לקבל טיפול שכזה, אולם רק בבתי חולים שהיו מוכנים לקבל השגחה של אותן מפקחות בראשות הרב בורשטיין. מההתחלה הזו, מכון פוע"ה התרחב והיה למוסד גדול העוסק בעניינים רבים, ורבים משחרים לפתחו. קישור לאתר http://www.puah.org.il/ )

והעמידו תלמידים הרבה
  
''כבר אז ידעתי שתהיה רב ראשי''
  
חזר ושנה
  
תראה את המשיח בטלויזיה
  
סלסלה ותרוממך
  
מאיפה הדם הזה ?
  
הנהגת מרן הרב בבית הדין
  
כשהמחשב טעה
  
דרכי טהרה
  
לבדוק את המקווה בכל בוקר
  
לימוד ספר התניא
  
שילוב בין עמקות ויכולת הכרעה
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 27
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
למה להוציא לעז על ילד כשר ?
חכמת הפסיקה והפיקחות
התינוק נולד מתרומת ביצית של אישה נכרית, האם לגייר אותו מספק בברית המילה? על פסיקותיו הנחרצות של מרן ..
להמשך