To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
והעמידו תלמידים הרבה
האם מרן הרב היה פוסק לפעמים גם על פי רוח הקודש ? • הנהגת הרב בתשובה לשואלים בהלכות טהרה • יבואו טהורים ויעסקו בטהרות


הרב אליהו העמיד תלמידים הרבה שיוכלו להמשיך את הדרך. כשהרב היה רוצה ללמד תלמיד-חכם כיצד לשמש ברבנות היה מושיב אותו בשעה שקיבל קהל להשיב על שאלותיהם כשפניו אל הרב, כך שלא יראה את פני השואל. כך גם היה מדריך רבנים בשנותיהם הראשונות ברבנות איך ליישם במציאות את מה שהם למדו בגמרא ובספרי הפוסקים. חלק גדול מהתלמידים למד גם את תחום הקדושה.


סיפר הרב איתן אייזמן, שהיה מנכ"ל הרבנות הראשית, כי מרן הרב מרדכי אליהו ז"ל אמר לו מדי פעם שיש דרך פסיקה על-פי רוח הקודש. כך אמר הרב אליהו ז"ל גם לרב בן ציון אלגזי, שהיה ר"מ בישיבת יבנה, וכך סיפרו גם רבנים אחרים.


סיפר פעם הרב עידו אלבה, כי הוא בא אל הרב עם שאלה על מראה דמים של אישה, ושאל האם המראה טהור או טמא.

הסתכל הרב על המראה ואמר לו: "על-פי ההלכה הצבע טהור, על-פי רוח הקודש אינו טהור ".

אם כן, מה לעשות? – שאל הרב עידו את הרב.


אנחנו פוסקים על-פי מראה העיניים – אמר הרב.


החזרתי את הבדיקה לבעל של אותה אישה ואמרתי לו: "טהור", כי כך אמר הרב, וציפיתי לראות מה יקרה. אמר לי הבעל של אותה אישה: האמת היא שאין לנו כל כך משמעות ל"טהור" הזה, כי המצב הוא "טמא". חזרתי ואמרתי לשואל את התשובה המלאה ששמעתי מהרב. השיב לי השואל: "לרב הזה באמת יש רוח הקודש".

 

 

למה להוציא לעז על ילד כשר ?
  
''כבר אז ידעתי שתהיה רב ראשי''
  
חזר ושנה
  
תראה את המשיח בטלויזיה
  
סלסלה ותרוממך
  
מאיפה הדם הזה ?
  
הנהגת מרן הרב בבית הדין
  
כשהמחשב טעה
  
דרכי טהרה
  
לבדוק את המקווה בכל בוקר
  
לימוד ספר התניא
  
שילוב בין עמקות ויכולת הכרעה
  
כתוב תגובה
מתוך אביהם של ישראל - חלק ב'
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
דברי מרדכי על התורה
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
פסקי הלכה והנהגות לחודש אלול
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
ביצה אחת שהיינו מחלקין בין שנינו
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
שאלה בדין בישולי גויים
רבנים משיבים
להמשך
נטילת ידים בעלות השחר
רבנים משיבים
להמשך
שמיעת הרצאה מ''רבנים'' ..
אקטואליה
האם מותר להזמין מרצה קונסרבטיבי הקורא לעצמו "רב" על מנת לשמוע את דעותיו ומשנתו ? • ומה הדין בשמיעת ..
להמשך