To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
מדוע בשיחותיו של מרן על ה"בבא סאלי" התמקד הרב יותר בעבודת ה` של הבבא סאלי ופחות בסיפורי מופתים • ואיך ענו לומדים בבית מדרש על קושיה של מרן הבית יוסף לא היה תשובה • הבבא סאלי - איש האלוקים

 

הבבא-סאלי היה בדורנו


הרב אליהו היה מרבה לספר סיפורים על צדיקים ששמע או שראה במו עיניו. כשהיה מספר על הבבא-סאלי היה רגיל לסיים את דבריו במילים: "הבבא-סאלי היה בדורנו. ראינו אותו במו עינינו, אלה לא סיפורים על אנשים בדור הקודם או בדור אחר. ראינו אותו בחוש ממש. איש אלוקים". כל המילים הללו של הרב ז"ל היו מיועדות לומר לנו: "לא בשמים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".


אנו אומרים לעצמינו את כל הדברים הללו על הרב עצמו. ראינו בחוש ממש. אין כמעט יום שאנחנו לא פוגשים אנשים שמספרים לנו על מעשה פלא שהיו להם עם הרב. על כוח תפילה עצום שמתגשם. סיפורים של רוח הקודש או סיפורים של הנהגות שאותם אנחנו כל כך אוהבים.
אבל לא אנחנו בוחרים את הסיפורים. אנחנו רק המקשיבים והרושמים. הם מלמדים משהו חשוב, הם מביאים אמונה. הם מעודדים אותנו לאמץ את ההנהגות.


  איך להיות בבא-סאלי?


פעם הרב זצ"ל היה באזכרה לבבא-סאלי עליו השלום והוא הגיע מאוחר כי היה בכמה מקומות אחרים קודם לכן. הוא הגיע בערך בשעה 23:00 לאולם שמחות בירושלים, שם נערכה ההילולה לבבא-סאלי. הרב פתח את דבריו ואמר: בוודאי סיפרו לכם על הנס שהיה לבבא-סאלי עם המקווה שירד גשם. ובוודאי סיפרו לכם על הנס שהיה כשהקים את הנכה מכיסא הגלגלים. ובוודאי סיפרו לכם על הנס, שעטף את בקבוק הערק במגבת וכד השמן לא כלתה. וכך הרב עבר על כל מה שסיפרו להם באותו ערב הדוברים השונים.


אמר להם הרב: אני לא הולך לספר לכם סיפורי פלאות, למרות שאני יודע כמה מהם. אני הולך לספר לכם איך הבבא-סאלי הגיע למה שהגיע. התחיל הרב לספר להם על כך שהבבא-סאלי היה תלמיד חכם גדול, דיין בבית הדין של מרוקו, בקי בכל התורה כולה. הוא סיפר איך היה לומד בקדושה ובטהרה, איך היה מקפיד על טבילה כל יום במקווה, איך היה לומד בהתמדה מבוקר עד ערב, וכן על זה הדרך לימד אותם כיצד להיות בבא-סאלי.

 

תמונה : מתוך הספר "אביהם של ישראל" - חלק ב'

 


הסיפור על מרן רבי יוסף קארו ז"ל


הרב ז"ל היה רגיל לספר את הסיפור על מרן רבי יוסף קארו ז"ל, שעסק בשאלה הלכתית כבדת משקל והביא את שאלתו לפני התלמידים בבית המדרש, שם ישבו טובי החכמים של עם ישראל ביחד עם מרן רבי יוסף קארו ועסקו יום שלם בבעיה שהרב העלה על שולחנם. הבעיה היתה באמת קשה, ובסופו של דבר, אחרי התעסקות שארכה יום שלם ובעקבות מאמץ משותף, נמצאה התשובה ורבי יוסף קארו הלך לביתו שמח.


למחרת בא רבי יוסף קארו לבית המדרש ושמע שיחה בין שני תלמידים. אומר תלמיד אחד לחברו: חבל שלא היית כאן אתמול, עלתה שאלה כבדה בבית המדרש, דנו בה כל היום ולבסוף נמצא הפתרון. החבר שלא היה ביום הקודם שאל את חברו מה היתה הבעיה שהתעסקו בה יום שלם, והחבר סיפר לו מה היתה השאלה. חשב התלמיד מעט ומייד השיב את התשובה כלאחר יד, אותה התשובה שהגיעו אליה בסוף היום הקודם.


רבי יוסף קארו, ששמע את שיחתם, התפלא: הייתכן שצעיר התלמידים משיב בלי מאמץ תשובה שהם עמלו עליה יום שלם? איך דבר כזה קורה? יצא רבי יוסף קארו מבית המדרש ופגש את האר"י ז"ל. אמר האר"י לרבי יוסף קארו: אל תתפלא. אתמול כשאתם עסקתם בתורה, הצלחתם לפרוץ דרך חדשה. הצלחתם להביא לעולם תשובה שהיתה גנוזה בעולמות הרוחניים דורי דורות. זה לא קל להביא דבר חדש, "בעצב תלדי בנים". אבל אחרי שהתשובה כבר בעולם הזה, כל אחד יכול ללכת בדרך שאותה כבשתם ולמצוא אותה בנקל.

 

 

 

הרב כדורי לא מוותר על ברכת הרב
  
החזון איש - ''חשוב לי שהרב אליהו יביע דעתו''
  
החזון איש - ''זה הרמב''ם של הדור''
  
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
  
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא השעון?
  
עם הבבא סאלי - הבבא סאלי מציל את הרב ממכות
  
הבבא סאלי - מעשה מפטירת הבבא סאלי
  
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
  
הרבי מחב''ד - מעשה מפטירת האדמו''ר מחב''ד
  
הרב סלמאן מוצפי - מעשה מפטירת הרב סלמאן מוצפי
  
כתוב תגובה
מתוך ''אביהם של ישראל'' - חלק ב'
הספד על הרב אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
בן ובת אחרי 14 שנה
  
לאיפה הלכו הזבובים ?
  
רק כשהפך את הדף - הבחין בי
  
הבבא סאלי - מעשה מפטירת הבבא סאלי
  
עם הבבא סאלי - הבבא סאלי מציל את הרב ממכות
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
אין ניסים בקיום מצוות | ..
חיי שרה
רבקה אימנו ע"ה למרות הנס שהמים באו לקראתה כשבאה להשקות את אליעזר הייתה צריכה לשאוב את המים מחדש • ..
להמשך
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא ..
במחיצת גדולי הדור
סיפורם של הגלימה והשעון המסתורי שקיבל מרן הרב אליהו מהבבא סאלי. מרן הרב אמר שהשעון נמצא "חמש דקות ..
להמשך