To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
החזון איש - ''זה הרמב''ם של הדור''
מרן הרב אליהו פוגש בצעירותו את החזון איש; וכבר אז הוא קורה לו בשם גדול הדור
ו' תשרי התשע''ד

בפעם הראשונה שהתייצב מרן הרב זצ"ל במעונו של ה'חזון איש', ניכרת הייתה החביבות של גדול הדור כלפי הצעיר מירושלים.

באחד הביקורים, ביקש מרן  הרב מה'חזון איש' שיברכו. הספרדים נוהגים שכאשר מברכים ומתפללים על אדם – מזכירים את שם אמו ולא את שם אביו. ואכן כך עשה, ומסר את שמו ל'חזון איש' - מרדכי בן מזל.

מן המפורסמות הוא שכשהר"ן מזכיר בחיבורו את הרמב"ם, הוא כותב: הר"מ במז"ל (הרב משה בן מימון ז"ל). מאז, בכל פעם שהגיע הצעיר רבי מרדכי לביתו, היה קורא לו ה'חזון איש' בחביבות גדולה – "הר"מ במז"ל" (הרב רבי מרדכי בן מזל), להבליט חביבותו וגדולתו בעיניו.

הרב כדורי לא מוותר על ברכת הרב
  
החזון איש - ''חשוב לי שהרב אליהו יביע דעתו''
  
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
  
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא השעון?
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
עם הבבא סאלי - הבבא סאלי מציל את הרב ממכות
  
הבבא סאלי - מעשה מפטירת הבבא סאלי
  
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
  
הרבי מחב''ד - מעשה מפטירת האדמו''ר מחב''ד
  
הרב סלמאן מוצפי - מעשה מפטירת הרב סלמאן מוצפי
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 35
החזון איש - ''חשוב לי שהרב אליהו יביע דעתו''
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
החזון איש - ''חשוב לי שהרב ..
במחיצת גדולי הדור
מרן הרב אליהו במחיצת החזון איש ,מדוע דיבר החזון איש עם קבוצת הרבנים בעברית ולא באידיש?
להמשך
החזון איש - ''זה הרמב''ם ..
במחיצת גדולי הדור
מרן הרב אליהו פוגש בצעירותו את החזון איש; וכבר אז הוא קורה לו בשם גדול הדור
להמשך
הולך בדרך ה' - הרב אייל ..
דברי זיכרון והספד
הספדו של תלמיד חכם ובפרט של גדול הדור, הוא לימוד לכלל הדור על מעלותיו. הרב ידע לשמח כל מי שבא אליו ..
להמשך