To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
בארץ - ישראל יודעים ללמוד תורה ?
איך מרן הרב בהיותו צעיר לימים הוכיח לאורחים החשובים מאמריקה שאין כמו תורת ארץ ישראל • מה התרחש כאשר הרב הביא ראיה מרש"י במסכת זבחים ובכך הביא למעשה להפלת השיעור שמסר ראש הישיבה מאמריקה • כך תלמידי ישיבת פורת יוסף בראשות חכם עזרה עטיה הרימו את קרנה של תורה ויהדות המזרח


סיפר הרב חיים בן - שושן :

   
פעם אחת הגיע לישיבת "פורת יוסף" אחד מגדולי ראשי הישיבות באמריקה.

 

בימים ההם היחס מצד היהודים באמריקה כלפי היהודים בארץ-ישראל היה יחס של רחמנות, ומרן ראש הישיבה הרה"ג עזרא עטיה הרגיש שראש הישיבה הזה קצת מזלזל בלימוד התורה של ארץ-ישראל.


הוא קרא לשלושה מתלמידיו – הרב מרדכי אליהו, הרב ציון לוי והרב ציון אבא-שאול זכרונם לברכה – ואמר להם:

 

"בדרך כלל כשמגיע אורח לישיבה, אני מבקש מכם לשתוק ולא להקשות עליו. אבל הפעם שמעתי שאותו ראש ישיבה חושב שלא יודעים בארץ-ישראל ללמוד תורה, לכן אני מבקש מכם שתקשו עליו קושיות בשיעור".


ואכן כך היה. אותו רב התחיל את השיעור. אחרי כחצי שעה של שיעור שבנוי להפליא מכמה שאלות ותשובה בסופן, הצביע הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה בימים ההם צנום ביותר. ראש הישיבה האורח הפטיר כלפיו כבדרך אגב: "מה שאלתך?"


"רש"י על הגמרא בזבחים, לא אומר כדבריך".


השתרר שקט בבית המדרש. אם רש"י אומר הפוך ממה שראש הישיבה האורח אומר, כל השיעור לא עומד על רגליו. ובאמת הרבה לומדים לא בקיאים במסכת זבחים ובוודאי לא בכל רש"י ורש"י על המסכת.


"לא יכול להיות" – אמר האורח מאמריקה.


הרב אליהו שתק.


הרב עזרא עטיה אמר: "ניתי ספר ונחזי (נביא ספר ונראה). באיזה עמוד?" הוא שאל את תלמידו הרב מרדכי.


הרב ציין את העמוד המדויק. הביאו את הספר ואכן, רש"י כותב במפורש דברים שראש הישיבה האורח לא קרא או לא ידע אותם.

 

מה עושים כעת ? כל השיעור נפל. כל הקושיות וכל התירוצים. מה יגיד כעת ראש הישיבה לפני התלמידים מארץ-ישראל ? הוא לא הכין שיעור אחר.


גמגם ראש הישיבה מאמריקה ואמר לתלמידים:

"טוב, אז אני אומר את השיעור כאילו לא היה רש"י כזה בזבחים" והמשיך.

או אז סימן ר' עזרא עטיה לרב אליהו שזה מספיק. האורח כבר למד את מה שהיה צריך ללמוד. הוא לא יזלזל עוד בתורת ארץ-ישראל ובלומדיה.

 

 

בגיל שבע - עשרה סיים ש''ס בפעם ראשונה
  
לימוד תחת אש
  
ראשון בין גדולים
  
תורה מאירת פנים
  
הרב כמורה בתלמוד תורה
  
דפי גמרא בפחות מחמש שעות
  
לימוד הקבלה - על מקובלים נסתרים מדי...
  
ביצה אחת שהיינו מחלקין בין שנינו
  
הנער שמכר תורמסין
  
צעדה לילית עם הרב עובדיה
  
כמה זמן לוקח ללמוד ספר קבלה ?
  
כל רגע מנוצל
  
כתוב תגובה
מתוך ''אביהם של ישראל'' - חלק 2
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור