To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
תשעה באב | קול צופייך - ראה | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - ראה
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
הבבא סאלי - מעשה מפטירת הבבא סאלי
מרן הרב אליהו מגיע בתזמון מדוייק אל הבבא סאלי בדיוק בשעת פטירתו ועוסק בקבורתו • כולם מסביב המומים ואבלים מפטירת הצדיק, מרן הרב מכין את התכרכים ובטהרת הצדיק • הסוד מתגלה לאחר שנים רבות : כיצד ידע הרב מתי ילך הבבא סאלי לעולמו?


 

הבבא סאלי נפטר בשעה שמונה בבוקר.

 

באותו יום בשעה שבע יצא מורנו מרן הרב זצ"ל מביתו בירושלים והגיע לנתיבות מיד עם יציאת נשמתו של הבבא סאלי.

 

כולם היו באותה שעה משותקים בעקבות הפטירה של הבבא סאלי, ומרן הרב אליהו הוציא את התכריכים שהיו מוכנים אצלו במכונית ומיד ניגש לטפל בטהרה של אותו צדיק, שעשאה במו ידיו, והכין את כל הדרוש לקבורה.

 

לשאלה כיצד ידע את רגע הפטירה להגיע בדיוק באותה שעה, לא ענה מרן הרב.

 

אבל אחרי שנים סיפרה הרבנית תליט"א כי הבבא סאלי הודיע למרן רב אליהו שלושה חודשים קודם פטירתו כי יש גזירה על עם ישראל והוא מוסר את נפשו למען הסר הגזירה מישראל.

 

באותו מעמד הודיע הבבא סאלי למרן הרב אליהו על תאריך הפטירה וציווהו על סדר הטהרה הנכון. עוד מסר לו באותו מעמד כמה וכמה סודות חשובים שאיננו יודעים מהם.

 

וכך ידע מרן  הרב את יום הפטירה של אותו צדיק.

 

 

מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
עם הבבא סאלי - הבבא סאלי מציל את הרב ממכות
  
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
  
הרבי מחב''ד - מעשה מפטירת האדמו''ר מחב''ד
  
הרב סלמאן מוצפי - מעשה מפטירת הרב סלמאן מוצפי
  
הרב כדורי לא מוותר על ברכת הרב
  
החזון איש - ''חשוב לי שהרב אליהו יביע דעתו''
  
החזון איש - ''זה הרמב''ם של הדור''
  
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
  
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא השעון?
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 37
מה עושה הרב אליהו זצ''ל בשמים? - ימימה מזרחי
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
הספד על הרב אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
ביצה אחת שהיינו מחלקין בין שנינו
  
גדולת מרדכי - הספדים
  
מה פסק חכם מרדכי ?
  
הרב כמורה בתלמוד תורה
  
נשמה של אביי ורבא
  
לאיפה הלכו הזבובים ?
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
קול צופייך - ראה
קישורים מומלצים
להמשך
הספדים מהלוויות הרה''ג ..
אביהם של ישראל
גדול כים שברינו. אנו המומים ומזועזעים מפטירתו הפתאומית של הגאון הגדול האי גברא רבא - הרה"ג הרב ..
להמשך
עם לבדד ישכון | פרשת חיי שרה
חיי שרה
ההרחקה שצריך מהגויים הוא דבר נצרך ומהותי • התורה הקדושה מצווה אותנו להישמר להגיע למצב של התבוללות ..
להמשך