To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
הבבא סאלי - מעשה מפטירת הבבא סאלי
מרן הרב אליהו מגיע בתזמון מדוייק אל הבבא סאלי בדיוק בשעת פטירתו ועוסק בקבורתו • כולם מסביב המומים ואבלים מפטירת הצדיק, מרן הרב מכין את התכרכים ובטהרת הצדיק • הסוד מתגלה לאחר שנים רבות : כיצד ידע הרב מתי ילך הבבא סאלי לעולמו?


 

הבבא סאלי נפטר בשעה שמונה בבוקר.

 

באותו יום בשעה שבע יצא מורנו מרן הרב זצ"ל מביתו בירושלים והגיע לנתיבות מיד עם יציאת נשמתו של הבבא סאלי.

 

כולם היו באותה שעה משותקים בעקבות הפטירה של הבבא סאלי, ומרן הרב אליהו הוציא את התכריכים שהיו מוכנים אצלו במכונית ומיד ניגש לטפל בטהרה של אותו צדיק, שעשאה במו ידיו, והכין את כל הדרוש לקבורה.

 

לשאלה כיצד ידע את רגע הפטירה להגיע בדיוק באותה שעה, לא ענה מרן הרב.

 

אבל אחרי שנים סיפרה הרבנית תליט"א כי הבבא סאלי הודיע למרן רב אליהו שלושה חודשים קודם פטירתו כי יש גזירה על עם ישראל והוא מוסר את נפשו למען הסר הגזירה מישראל.

 

באותו מעמד הודיע הבבא סאלי למרן הרב אליהו על תאריך הפטירה וציווהו על סדר הטהרה הנכון. עוד מסר לו באותו מעמד כמה וכמה סודות חשובים שאיננו יודעים מהם.

 

וכך ידע מרן  הרב את יום הפטירה של אותו צדיק.

 

 

הרב כדורי לא מוותר על ברכת הרב
  
החזון איש - ''חשוב לי שהרב אליהו יביע דעתו''
  
החזון איש - ''זה הרמב''ם של הדור''
  
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
  
הבבא סאלי - באיזו שעה נמצא השעון?
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
עם הבבא סאלי - הבבא סאלי מציל את הרב ממכות
  
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
  
הרבי מחב''ד - מעשה מפטירת האדמו''ר מחב''ד
  
הרב סלמאן מוצפי - מעשה מפטירת הרב סלמאן מוצפי
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 37
מה עושה הרב אליהו זצ''ל בשמים? - ימימה מזרחי
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
הספד על הרב אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
ביצה אחת שהיינו מחלקין בין שנינו
  
גדולת מרדכי - הספדים
  
מה פסק חכם מרדכי ?
  
הרב כמורה בתלמוד תורה
  
נשמה של אביי ורבא
  
לאיפה הלכו הזבובים ?
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
ואתם עדיי ?
אהבת ישראל
העדים לחתונה אינם כשרים, אך מצד שני אין לפגוע בכבודם; מרן הרב אליהו פותר את הבעיה בדרכים יצירתיות
להמשך
לילות כימים
אהבת ישראל
גם כשמתקשרים למרן הרב אליהו באחת בלילה, קו הטלפון תפוס
להמשך
מתנות לאביונים כבר נתת ?
אהבת ישראל
כשמרן הרב אליהו קנה אצל אדם תמהוני מכשירי כתיבה...
להמשך