To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וישלח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישלח
דרשות ומאמרים
חינוך במסירות נפש | פרשת חיי שרה
החינוך המיוחד שהעניקה שרה אמנו ע"ה ליצחק • ההספד החשוב שאפשר לומר על האשה שהיא "צופיה הליכות ביתה" • ומהיכן אברהם אבינו ע"ה בא ולהיכן שב ?

 

"וַתָּמָת שָׂרָה בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ" (כ"ג, ב')

 

בהספדו על שרה אמנו, הזכיר אברהם אבינו את מעלתה של שרה ואת מסירות נפשה בחינוך הילדים. 
שרה הצליחה לחנך את יצחק אבינו לאהבת ה', עד כדי כך שהיה מוכן למסור את נפשו על קידוש השם בלי היסוס, ועוד אמר לאביו לקושרו ולעוקדו היטב, כדי שחלילה לא תהיה שחיטה פסולה. הכל בזכות החינוך הטהור שהתחנך אצל אמו הצדקת.


זהו שאומר רש"י על הפסוק (כ"ג, ב'): "ויבא אברהם לספֹד לשרה ולבכֹתה" – 'ויבא אברהם'- מבאר שבע". כוונתו למה שהזכיר הפסוק קודם לכן בפרשת העקידה (כ"ב, י"ט): "וישֹב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע". ומה הספיד אותה? שחינכה את בנה למסירות נפש.

 

 

עם לבדד ישכון | פרשת חיי שרה
  
חיים שכולם שווים לטובה - הכיצד ? | פרשת חיי שרה
  
אין ניסים בקיום מצוות | פרשת חיי שרה
  
סגולה למציאת זיווג | פרשת חיי שרה
  
שישים ריבוא בחברון | פרשת חיי שרה
  
שחיטה משוחררת | סיפור לפרשת חיי שרה
  
שפחה כי תמלוך | סיפור פרשת חיי שרה
  
איך יהודי אמור להתנהל מול הגויים אשר סביבו | ..
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ז
הספד על הרב אלעזר אבוחצירא זצוק"ל
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
לאיפה הלכו הזבובים ?
  
דרכי הרב בחינוך
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
לא לזרוק תלמידים - לרפא אותם...
  
מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו כמחנך גדול
  
רוב תשובה – כתשובה מלאה
  
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
  
אשכבתיה דרבי - האדמו''ר רבי דויד חי אבוחצירא ..
  
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של ..
  
דרשות ומאמרים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
חינוך במסירות נפש | פרשת ..
חיי שרה
החינוך המיוחד שהעניקה שרה אמנו ע"ה ליצחק • ההספד החשוב שאפשר לומר על האשה שהיא "צופיה הליכות ביתה" ..
להמשך