To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
ואתם עדיי ?
העדים לחתונה אינם כשרים, אך מצד שני אין לפגוע בכבודם; מרן הרב אליהו פותר את הבעיה בדרכים יצירתיות
ז' תשרי התשע''ד

מספר הרב גבריאל סוראני, רב המועצה האזורית חוף הכרמל :

פעם כשערך מו"ר מרן הרב זצ"ל חופה, ראה והנה העדים, אחד מהם נראה בר אוריין, אך השני הוא שופט חשוב שלא כשר לעדות. מה יעשה כדי שלא יפגע בו מצד אחד ושלא יעבור על הלכה מצד שני? פנה מרן הרב לעד הראשון, ואמר לו: "הרי קרוב אתה למשפחה, ואינך יכול להעיד!".

בטרם יצא העד ממבוכתו להסביר שהוא לא קרוב משפחה, הוסיף מרן הרב ואמר: "ולפי ההלכה, עדות שבטלה מקצתה – בטלה כולה, ויש להביא שני עדים אחרים...".

בהזדמנות אחרת, נשאל העד לפני החופה, אם קרוב הוא. העד היה קרוב רחוק, עד שהתקשה להגדיר קרבה זו. מרן הרב ביקש שלא לקבלו, אך נזהר בלשונו, שלא יישמע חלילה כפוסלו, וכך אמר לו: "עד כשר אתה לכל חתונה, אך מחמירים אנו שלא יעידו קרובים כלל".

שהפקידים יחכו
  
לילות כימים
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל ..
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
עבד לעם ה'
  
מתי תבוא הגאולה ?
  
לב טהור ורוח נכון
  
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
  
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 62
סיפורים
חפש בדמותו וחייו