To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
לא לזרוק תלמידים - לרפא אותם...
מרן הרב מקרב כל בחור ישיבה שמגיע אליו, ומתנגד להוצאת בחורים שאינם מוצלחים מהישיבות: "ישיבה זה כמו בית חולים, צריך לקחת את הבחור ולרפא אותו"
ז' תשרי התשע''ד

מספר הרב בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" :

'כשהיה רואה מרן הרב זצ"ל שבחור ישיבה מגיע אצלו, מיד היה מתחיל ללמוד איתו, לעורר אותו. היה יושב איתו ומסביר לו הכל לפרטי פרטים. היו באים אליו בחורים צעירים בכל ערב פסח כי היו רוצים לעשות סיום מסכת כדי שלא יצטרכו לצום "תענית בכורות". כל הבחורים היו באים אצלו בערב פסח ולמרות שהזמן היה קצר הוא היה נותן לכל הבחורים לעשות סיום מסכת, כדי למשוך את לבבם ולעודד אותם שילמדו תורה. הוא היה מקרב את הבחורים בחוכמה נפלאה ודואג להם כדי להשאיר אותם בישיבות ולעזור להם לעמוד בניסיונות.

פעם אמר לי: 'ישיבה זה כמו בית חולים, צריך לקחת את הבחור ולרפא אותו. אנחנו מרפאים את הבחורים ומלמדים אותם תורה, מידות טובות ודרך ארץ. זו העבודה של הרבנים - לא לקחת את הבחור ואם רואים שלא מצליחים איתו אז להוציא אותו מהישיבה, אלא להיפך. החוכמה היא להתמודד, לקרב אותו, לעשות כל מה שאפשר כדי שילמד תורה'. הייתה לו אהבה גדולה לתלמידים.

חינוך בקדושה
  
בזכות חמש דקות עם הרב
  
דרכי הרב בחינוך
  
מרן הרב כמורה בתלמוד תורה
  
רוב תשובה – כתשובה מלאה
  
איני יודע
  
ילכלכו את הגלימה ? – בשביל זה יש מכבסה !
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו כמחנך גדול
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 64
מעלת לומדי התורה
  
שקט גמור בדרשת הרב
  
מסכת אבות למעשה -חבר כנסת בן דהאן
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
על כן יאמרו המושלים - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
קול צופייך - פרשת אמור - תשס''ד - ספירת העומר ..
  
אל תביאני לידי ניסיון | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ח – מהלכות ל''ג ..
  
פרשת נשא- תשע''ה - אקטואליה יהודית, רדיו גלי ..
  
והעמידו תלמידים הרבה
  
הַמַּתְמִיד הַצָּנוּעַ
  
בארץ - ישראל יודעים ללמוד תורה ?
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
אל תביאני לידי ניסיון | ..
כי תצא
אחת מטקטיקות המלחמה היא להקדים את האויב ולהפתיעו ובכך לנחול ניצחון • האם אפשרי להכניס את עצמינו ..
להמשך
לא לזרוק תלמידים - לרפא ..
חינוך
מרן הרב מקרב כל בחור ישיבה שמגיע אליו, ומתנגד להוצאת בחורים שאינם מוצלחים מהישיבות: "ישיבה זה כמו ..
להמשך
בארץ - ישראל יודעים ללמוד ..
לימוד תורה
איך מרן הרב בהיותו צעיר לימים הוכיח לאורחים החשובים מאמריקה שאין כמו תורת ארץ ישראל • מה התרחש כאשר ..
להמשך