To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
שהפקידים יחכו
מסיבות בטחוניות, ובעקבות לוח זמנים צפוף, צריך לדלג על חלק מהתחנות בביקור של מרן הרב בעיר. על מה לא מוותרים בשום אופן, ומדוע?
ד' תשרי התשע''ד

עבור מו"ר  מרן הרב זצ"ל, כל יהודי ויהודי היה לו כבן והוא דאג לכל אחד ואחד מהם כמו היה אביו.
פעם הוזמן  מרן הרב לטבריה, בעת כהונתו כרב ראשי, כדי להשתתף בשרשרת אירועים צפופה ביום אחד, הכוללת אירועים חגיגיים באולמות העירייה. על הלו"ז הצפוף נמנו גם ביקורים במספר תלמודי תורה ובתי ספר.

כאשר נכנס  מרן הרב אל שערי העיר הודיעה המשטרה כי מסיבות ביטחוניות יש לוותר על חלק
מהאירועים. ראש העיר ביקש שלאור ההתפתחויות, ידלג  מרן הרב על הביקורים בתלמודי התורה.


אך  מרן הרב סירב ואמר: הילדים המתינו לי תחת השמש הקופחת במשך שעות ארוכות, והפקידים ונציגי העיריות ציפו לי במשרדיהם הממוזגים, לכן אני חייב קודם כל לילדים.

ואתם עדיי ?
  
לילות כימים
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל ..
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
עבד לעם ה'
  
מתי תבוא הגאולה ?
  
לב טהור ורוח נכון
  
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
  
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 65
סיפורים
חפש בדמותו וחייו