To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
תראה איזה ציור יפה !
מרן הרב מנתח את יצירות האמנות של נכדיו הקטנים - “אוהו, תראה איזה יופי של ציורים הם הכינו!”
ח' תשרי התשע''ד

מספר ר' בצלאל בזק, חתן נכדת הרב :

בשבע הברכות שלנו, כשנכנסתי עם מו"ר מרן הרב זצ"ל לבית של מירב, שם התקיימה הסעודה, מרן הרב פתח לכבודי, החתן, את הדלת. הנכדים הקטנים רצו אלי בקריאות צהלה: "תראה איזה ציורים עשינו בשבילך!". אני זוכר שעמדתי נבוך - מימיני גדול הדור, ומשמאלי שרבוט ילדים. מו"ר סבא התפעל ואמר: "אוהו, תראה איזה יופי של ציורים הם עשו בשבילך!", והצביע על כל מיני נקודות ראויות לציון בציורים הללו, שקשה היה להבחין מה בדיוק יש בהם. רק כשראה שהילדים באו על סיפוקם – נכנס אל תוך הבית.

מראה מול החלון
  
טוב מעט לצדיק.
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 69
שכר חינוך הקטנים - פרשת וילך
  
איך להזהיר את הילדים מפני איסורים ? | פרשת אמור
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
איך להזהיר את הילדים מפני ..
אמור
האם ומתי יש להתחיל להקפיד עם הילדים על קיום מצוות • האם יש לחנך את הילד למוקצה בשבת או טלטול עירוב ..
להמשך
שכר חינוך הקטנים - פרשת ..
וילך
מהי המטרה להביא ילדים קטנים לבית הכנסת • הרוחניות העצומה שיילד סופג בבואו לבית כנסת ובית מדרש • ומה ..
להמשך
תראה איזה ציור יפה !
בחיק המשפחה
מרן הרב מנתח את יצירות האמנות של נכדיו הקטנים - “אוהו, תראה איזה יופי של ציורים הם הכינו!”
להמשך