To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לפסח | פרשת שבוע - ויקרא | קול צופייך - ויקרא | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
תראה איזה ציור יפה !
מרן הרב מנתח את יצירות האמנות של נכדיו הקטנים - “אוהו, תראה איזה יופי של ציורים הם הכינו!”
ח' תשרי התשע''ד

מספר ר' בצלאל בזק, חתן נכדת הרב :

בשבע הברכות שלנו, כשנכנסתי עם מו"ר מרן הרב זצ"ל לבית של מירב, שם התקיימה הסעודה, מרן הרב פתח לכבודי, החתן, את הדלת. הנכדים הקטנים רצו אלי בקריאות צהלה: "תראה איזה ציורים עשינו בשבילך!". אני זוכר שעמדתי נבוך - מימיני גדול הדור, ומשמאלי שרבוט ילדים. מו"ר סבא התפעל ואמר: "אוהו, תראה איזה יופי של ציורים הם עשו בשבילך!", והצביע על כל מיני נקודות ראויות לציון בציורים הללו, שקשה היה להבחין מה בדיוק יש בהם. רק כשראה שהילדים באו על סיפוקם – נכנס אל תוך הבית.

מראה מול החלון
  
טוב מעט לצדיק.
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 69
שכר חינוך הקטנים - פרשת וילך
  
איך להזהיר את הילדים מפני איסורים ? | פרשת אמור
  
סיפורים
חפש בדמותו וחייו
עוד במדור
איך להזהיר את הילדים מפני ..
אמור
האם ומתי יש להתחיל להקפיד עם הילדים על קיום מצוות • האם יש לחנך את הילד למוקצה בשבת או טלטול עירוב ..
להמשך
שכר חינוך הקטנים - פרשת ..
וילך
מהי המטרה להביא ילדים קטנים לבית הכנסת • הרוחניות העצומה שיילד סופג בבואו לבית כנסת ובית מדרש • ומה ..
להמשך
תראה איזה ציור יפה !
בחיק המשפחה
מרן הרב מנתח את יצירות האמנות של נכדיו הקטנים - “אוהו, תראה איזה יופי של ציורים הם הכינו!”
להמשך