To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן שליט''א
מרן הרב היה ענק בתורה וענק בפסיקה כמגדל אור שמאיר לכלל עם ישראל
ד' חשוון התשע''ד

האמת היא שאני נרגש מאד מהמעמד הגדול הזה. אני נרגש מאוד קודם כל מהעובדה שהרב אליהו נמצא כאן, כמפורסם על רבי שאמר (שבת קנג ע"א): "דהתם קאימנא".

אני חושב לעצמי ומתבייש: מה אני אדבר כאן על הרב אליהו? וכי אני אעריך את דמותו? אבל אני מבין שאין ברירה, וצריך להתגבר על כך.

אומר לציבור דברים מספר, על אותו ענק שדורנו זכה לו. זכיתי להיות קרוב אליו למעלה מארבעים שנה. אני זוכר כשסיים הרב את תפקידו כרב ראשי, היתה התכנסות שהכותרת שלה היתה: "ויום טוב היה עושה כשיצא בשלום מן הקודש". בקשו ממני שם לומר איזה דברים, וכך אמרתי: הרב אליהו לא יצא מן הקודש. כשם שהוא היה בקודש לפני שנבחר להיות רב ראשי, כך הוא נשאר להיות ראשון לציון, ולא רק בתואר אלא במובן האמיתי ראשון לציון. נשאר להיות רב ראשי, כשם שמקודם היה ראשון לציון ורב ראשי. לא התפקיד עשה אותו לגדול, זכינו וענק שכמותו נבחר לתפקיד. זכה עם ישראל לכך שהוא הנהיג אותם.

הרב אליהו זצ"ל היה באמת קודם כל ענק. ענק בתורה, ענק במידות, ענק בתורה. בקי בכל חדרי תורה, לכל שאלה שנשאל ידע לענות במקום במהירות בלתי רגילה. ענק במידות וביראת שמים.

ענק בתורה - רבי מאיר אומר במסכת אבות, ריש פרק שישי: "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה" – מכאן היתה גדלותו של מרן הרב אליהו זצ"ל. הוא היה שר-התורה ששלט בכל תחומיה. בראש ובראשונה הוא היה ענק בתורה בכל מקצועותיה – בנגלה ובנסתר. לפני כל התארים והסיפורים – הכל מגיע מהעובדה הזאת!

פוסק - הרב אליהו היה "פוסק" במובן הגדול והמשמעותי ביותר של המושג הזה. הוא היה פוסק מהשורה הראשונה – לא רק בדור שלנו, אלא פוסק שמזכיר פוסקים גדולים מהדורות הקודמים. הוא היה יכול לפסוק הן בהלכות יחיד והן בהלכות ציבור. על כל שאלה, גם בתחומי הפרט וגם בתחומי הכלל, הוא ענה במקום.

ידועים הרבה מופתים של הרב אליהו, אבל להזכיר כי המופת הגדול שלו שהוא השורש של כל המופתים כולם. שאלו פעם את בנו של החפץ חיים ז"ל: בוא תספר על מופת של אביך. ענה ר' לייב: כל המופתים מבוססים על - צדיק גוזר והקב"ה מקיים. המופת של האבא שלי - שכל מה שהקב"ה גזר הוא מקיים בדיוק. וזה היה המופת של הרב אליהו ז"ל. זה השורש של כל המופתים כולם.

בפרשת השבוע אנו קוראים (במדבר ל, ג): "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה", "לא יחל דברו - לא יחלל דברו" (עיין תרגום יונתן וברש"י שם). מדגיש ר' לוי יצחק מברדיטשוב: מי שלא מחלל דברו - כל היוצא מפיו יעשה.

הרב אליהו זכרונו לברכה דברו בודאי היה קודש, קודש קודשים, כך הרי היו כל חייו. הוא אהב את כלל ישראל וכל אחד ואחד מעמ"י. אני לא יכול לשכוח את התורים באותם ימים שקיבל קהל בביתו. גם אחרי שנבחר להיות רב ראשי והיה עסוק מאוד, הוא המשיך לקבל קהל מדי יום ביומו, וזה היה מדהים. אנשים היו מגיעים מקרוב ומרחוק, והייתי רואה אותם יוצאים וכולם יצאו עם מאור פנים בנחת. אינני יודע מה שאלו אותו, אך לפי פניהם ראיתי שהיה שווה להם לבוא.

כאשר אלישע הנביא ראה את רבו, אליהו, עולה בסערה השמימה, זעק (מלכים ב ב, יב): "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו". יש משמעות גדולה למילים אלו. מצד אחד - "רכב ישראל ופרשיו" – המנהיג של כלל ישראל, מצד שני - "אבי אבי" במובן האישי ביותר.

בדיוק כזה היה הרב אליהו ז"ל. "אבי אבי", למרות שהיה "רכב ישראל ופרשיו". עסק בדברים הגדולים ביותר של עמ"י, בכל הבעיות הקשות ביותר, אבל ההתייחסות האישית לכל אחד ואחד מתוך אהבה, מתוך יחס בצורה פשוטה ואמיתית.

הגמרא מספרת (ברכות כח ע"ב) על רגעיו האחרונים של ר' יוחנן בן זכאי. כשתלמידיו מסובבים אותו, פונה לתלמידיו ואומר: "פנו כלים מפני הטומאה והכינו כסא לחזקיה מלך יהודה" – "פנו כלים מפני הטומאה" - שאני מוציא נשמתי ואם הכלים ישארו כאן הם יטמאו. מה מטריד אותו ברגע זה? שיטמאו הכלים? שיטמאו. ומה זה: "הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא"- ללוות אותי, וכי זה מה שמטריד אותו הכסא? אלא זה השיעור האחרון שרצה ר' יוחנן בן זכאי להעביר לתלמידיו - איך צריך להיות ת"ח. מצד אחד צריך לעסוק בדברים הגדולים ביותר, לדאוג לכלל ישראל, למלכות ישראל, להרבצת תורה בצורה הגדולה ביותר בעמ"י. שהרי בימי חזקיהו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק אחד שלא ידעו הלכות טומאה וטהרה. מצד שני לדאוג לדברים הקטנים ביותר, שהכלים לא יטמאו. זה תפקידו וכך צריך להיות ת"ח בישראל.

כך בדיוק לימד אותנו הרב אליהו ז"ל. זאת היתה דמותו ודוגמה אישית של הרב אליהו ז"ל. כך לימד אותנו עיסוק בדברים הגדולים ביותר, וביחד עם זה התייחס לכל דבר במלוא האצילות.

רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. הרב אליהו ז"ל זכה למתנת שמים אדירה של פיקחות בלתי רגילה, של חכמת חיים אדירה, כך שיכול היה לייעץ ולהדריך בדברים המסובכים ביותר. להראות דרך איך לצאת מכל המבוכים, בין אם מדובר במבוכים של הכלל ובין אם מדובר על מבוכים של הפרט.

פעם סיפר לי הרב על אחד הפעמים שהיה באמריקה. באו אליו אנשים לבקש ברכות. ביניהם היה זוג שבאו לבקש ברכה לחתונה. החתן היה יהודי, והכלה היתה גויה. הרב אליהו הסתכל כלפי מעלה, ואמר לכלה: החתן לא מתאים לך. יצאו הזוג בחוץ, אמרה הכלה לחתן: אתה רואה, אפילו הרבי שלך אומר שאני לא מתאימה לך, ועזבה אותו. אביו של הבחור חזר לרב, ואמר לו: הבן שלי בוכה כל הזמן. אמר לו הרב: מה אתה רוצה ממני, כך אמרו בשמים. שאל אותו אח"כ אחד הנוכחים: מה פרוש: "כך אמרו בשמים"? אמר לו: הגמרא אומרת (עיין סוטה ב ע"א) שארבעים יום קודם שאדם נולד מכריזים עליו בשמים: בת פלוני לפלוני. וכי יעלה על הדעת שבשמים יכריזו שהגויה היא הזיווג שלו? בודאי שלא!

הרב אליהו פסק לכלל ישראל וכולם היו קשורים אליו. התמצא במנהגים של כולם, והפסיקה שלו היתה כלל ישראלית. הרב לקח את הקיצור שולחן ערוך, ושם הוסיף הערות על ההבדלים שאחינו הספרדים נוהגים.

בערו בו ברב אליהו שלוש אהבות גדולות שכולם נבעו מאהבת ה': אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת א"י. ואני רוצה להדגיש במיוחד את היחס שלו לא"י. אהבת א"י שלו שכולה נבעה מתוך תורה. התורה הדריכה אותו ביחס האמיתי שלו לא"י. לא כפי שמכניסים את כולם היום להגדרות ימין, ימין קיצוני. הרב אליהו לא היה ימין, ולא ימין קיצוני. הרב אליהו הוא היה כולו תורה, וא"י היא תורה. א"י היא קדושה, וא"י היא הלכה, והלכה קובעת שיש מצות ישוב א"י, והלכה קובעת שאסור למסור חלקים מא"י לגוי. הכל נבע אצלו מתוך תורה והלכה, ומכאן היחס שלו להתיישבות ולמתיישבים בא"י. הרב אליהו כיתת רגליו בכל מקום, והגיע לכל ישוב וישוב. ושמח בבנין כל בית בישראל. וכאב כמובן בצרתה של א"י. ביתו היה פתוח להנהגת המתיישבים ולמתיישבים, ולכל בעיה השתדל לעזור בכל מה שיכל.

הגמרא (שבת קיד ע"ב) שואלת: מאי בנאין? אומרת הגמרא: אלו ת"ח שעוסקים כל ימיהם בבנינו של עולם, אלו בנאים אמיתיים. הרב אליהו היה מן הבנאים הגדולים ביותר, שבנה את העולם האמיתי.

אנחנו כולנו התיתמנו באמת. אני אומר: כולנו! היה מדהים לראות את מאות האלפים שבאו ללויה, ואת ההזכרות שמתקיימות בכל מקום ומקום. איך כולם קשורים אליו ואהבו אותו במובן האמיתי.

נסיים בדברי הירושלמי (ברכות ב, ח) המספר שבשעת פטירת ר' סימון בר רב זביד, עלה ר' ליא והספיד אותו, ואמר: ארבעה דברים הם תשמישו של עולם וכולם אם אבדו יש להם חליפין: כסף, זהב, ברזל נחושת. אבל תלמיד חכם שמת - מי מביא לנו חליפתו מי מביא לנו תמורתו, קל וחומר ענק שכזה, גדול הדור. הרי נוצר חלל מאין כדוגמתו. ואני רוצה לומר לכל הציבור היקר והקדוש ששומע אותנו מכאן, ולא רק למי שנמצא כאן: כולנו צריכים לחשוב במה אנחנו תורמים להשלים את החלל שנפער. כל אחד יתרום במה שיכול בתוספת לימוד תורה, בתוספת של מעשה חסד, בהגברת מידות טובות, באהבת ישראל, באהבת א"י כל אחד במה שיוכל. ואין ספק שדמותו הענקית של הרב תאיר לנו מגנזי מרומים.

הרב שליט"א עומד בראשות ישיבת "אור עציון" וראש ישיבות "בני עקיבא"

הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
  
בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
  
חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
  
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של ..
  
כתוב תגובה
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
תגיות
איש האשכולות - הרב יוסף בושיריאן שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
איש על העדה - הרב יצחק ברדא שליט''א
  
גדול המורה הוראות בישראל - הרב יעקב הלל שליט''א
  
עמוד צלותהון של ישראל - הרב אשר טננבוים זצ''ל
  
גדולים צדיקים - הרב שמואל כהן שליט''א
  
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
  
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
  
הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן - הרב יעקב ..
  
על חומרות וקולות בהלכות פסח
  
והעמידו תלמידים הרבה
  
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
והעמידו תלמידים הרבה
חכמת הפסיקה והפיקחות
האם מרן הרב היה פוסק לפעמים גם על פי רוח הקודש ? • הנהגת הרב בתשובה לשואלים בהלכות טהרה • יבואו ..
להמשך
על חומרות וקולות בהלכות פסח
פסח
האם בפסח יש עניין להחמיר אותו דווקא להקל • מדוע דרך פסיקתו של מרן הרב הייתה דווקא להקפיד יותר ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך