To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
עניתי כבר לפני שנה...
המכתב נשלח אל הרב אליהו שוב ושוב, אבל משום מה הרב אינו עונה. כיצד זה ייתכן ?
ל' חשוון התשע''ד

מספרת הגב' קנובל שתחי' מזכירה בלשכת מרן הרב זצוק"ל :

כזה היה מרן הרב זצ"ל. צדיק ענק עם גישה חמה ויחס של חשיבות לעניין או בעיה של כל אחד ואחד, לא משנה מי הוא. מתוקף תפקידנו ניסינו בדרך מכובדת להגן על מרן הרב, על זמנו, על כבודו – בדרך כלל אנשים הבינו אך לא תמיד.

היו ויכוחים, אנשים רטנו, ואנחנו השתדלנו לעשות את מלאכתנו נאמנה, תוך כדי כך שמשתדלים להבין ולא לשפוט. ומה יכולנו לעשות כאשר מרן הרב זצ"ל עצמו מחל על כבודו והשתדל לעזור ולשמוע כל אחד?

כאשר אני מדברת דווקא לא על אלה שכל אחד מתייחס אליהם, אלא על ה"עמך" הפשוטים שצריכים אותו ואין לו מי שיעזור לו. אלה שידעו להידחף ובחוסר טקט, מתוך הדוחק של מצבם, לפרוץ, ומרן הרב זצ"ל היה עומד ושומע ועונה בסבלנות, למרות קוצר הזמן, למרות אנשים "חשובים יותר" שהמתינו לו.

מרתק היה לראות איך מרן הרב זצ"ל היה עונה במשך שעות ארוכות על מכתבים שנשלחו אליו, איך היה מרוכז כל כולו בעניין של השולח. וכאשר היה קורה והיו מפריעים לו באמצע עם שאלה שלא סבלה דיחוי, היה עונה וחוזר מיד למקום במכתב, בלי להתבלבל או להתחיל שוב מתחילה. התשובות היו קצרות, מדויקות להפליא. אנשים השתוקקו לפירוט של התשובה, להבנת הוראתו של מרן הרב זצ"ל, אך בסופו של דבר נאלצו להודות שהמילים הבודדות קלעו למטרה ולא היה צורך להוסיף.

קרה פעם שקבלנו מכתב בפקס', והשולחת התקשרה כל יום מפאת דחיפות הענין. שוב ושוב הוכנס מכתבה לרב, וכל פעם המכתב יצא ללא תשובה. יום אחד מרן הרב לא הגיע למשרד ושלחתי את המכתב לבית מרן הרב בפקס.

הרב זצ"ל הסתכל על המכתב ואמר: "עניתי כבר".

כשהשולחת התקשרה לשאול מה קורה עם התשובה שלה, לרגע לא ידעתי מה לומר לה. וכי אגיד לה שמרן הרב ענה לה, כאשר ידוע לי בפירוש כי מרן הרב לא כתב תשובה על מכתבה? אך מיד התעשתתי, ואמרתי לה בפשטות: "מרן הרב כבר ענה לך". פחדתי שהיא תצעק עלי כמו שעשתה בימים האחרונים, אך לא. היא מיד אמרה: "אני לא מאמינה. איך זה יכול להיות? הרב צדיק, צדיק עצום".

היא המשיכה להסביר כי "אכן, שלחתי את המכתב הזה בדיוק כמו שהוא לפני יותר משנה. מרן הרב ענה לי, אך לא רציתי לקבל את תשובתו, ולא עשיתי את מה שאמר לי. כעת, חשבתי לשאול שוב דרך אותו המכתב, ולראות אולי שינה את דעתו! אז לא סתם שלא קיבלתם תשובה שוב ושוב".

התפילין הישנות והקרועות עשו רעש גדול בשמים
  
בעולם הבא אין גאווה
  
הטיסה הראשונה שלי לחו''ל עם מרן הרב
  
''שלום, מדבר מרדכי''
  
למדתי מהבבא סאלי רק לברך ולא לקלל
  
זהירות מנגיעה בדין
  
איך נרגיע את הרבנית ?
  
כרוב או כרובית ?
  
תשעה באב האחרון של הרב
  
מה זה פיצה ?
  
אפילו לא טיפת מים
  
תסתכלו גם (ובעיקר) באותיות הקטנות
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 115
סיפורים
חפש בדמותו וחייו