To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
לנסוע בלי ברכת הרב
בגלל תקלה טכנית הפקס לא הגיע, הרב אליהו לא נתן את ברכתו לנסיעה לחו"ל, והנסיעה לא הצליחה
ב' כסלו התשע''ד

ישנה אשת עסקים שנוסעת הרבה מאוד לחו"ל, וכבר שנים רבות לא נסעה ללא קבלת ברכת הצלחה ממרן הרב זצ"ל. בנוסף, הייתה גם שואלת את מרן  הרב על התאריכים האפשריים, והרב היה קובע עבורה מתי כדאי שתיסע.

קרה פעם שמרן הרב היה חולה באותו שבוע, ולא הצלחנו לקבל את ברכת ההצלחה, אך משום שכבר קבעה לה את התאריך, היא נסעה, אך לא לפני שהתחננה שלא נשכח לקבל את ברכת מרן  הרב.

מפאת מחלתו לא יכולנו לבקש באופן אישי, וכך שלחנו את הבקשה לרב בפקס. לאחר כמה ימים, נודע לנו כי הפקס בבית מרן הרב לא היה תקין, וכי המכתב מעולם לא הגיע לרב. בינתיים, האשה חזרה מאוכזבת ביותר ואמרה שמעולם לא היתה לה נסיעה שכל-כך לא הצליחה בה בעסקים כמו אותה נסיעה. רק אז סיפרנו לה מה שקרה, ומיד היא אמרה שהבינה מדוע לא היתה לה הפעם סייעתא דשמיא כלל.

סיפור מדהים שסיפר החזן יחיאל נהרי
  
אף אחת לא צריכה טבילה
  
איך עובד אליהו הנביא ?
  
החיד''א פועל לפתור החידה
  
הרב לא נשאר חייב
  
ברכה בטיפול נמרץ
  
תדוני את עצמך לכף זכות
  
סגולה ליוצאים לשידוכים
  
גם בבית דין של מעלה
  
הקול חזר בזכות ברכת הרב
  
גם השיתוק נעלם
  
הרב מברך והגוש בצוואר נעלם כלא היה
  
כתוב תגובה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 121
סיפורים
חפש בדמותו וחייו