To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
סיפורים מציון הרב
 
סיפורים לילדים - פאר הדור
 
סיפורים לחג הפסח
 
יראת חטא
 
מידת הענווה
 
בחיק המשפחה
 
חינוך
 
הנהגות
 
במחיצת גדולי הדור
 
חכמת הפסיקה והפיקחות
 
לימוד תורה
 
ספרים על הרב
 
מופתים
 
אהבת ישראל
 
שם הנושא: אהבת ישראל
עבד לעם ה'
ברכות אינן עניין פשוט; ההשקעה והמאמצים המרובים של הרב כדי שברכותיו לכל יהודי תתקיימנה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 120
ב' כסלו התשע''ד

מספרת הרבנית צביה חנה אליהו תליט"א רעיית מרן הרב :

כתב הרמח"ל על החסידות, שעיקרה הוא לחשוב כל הזמן על "טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שיתכוין במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא ענין הכתוב (ישעיה ג'): 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו', שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו חז"ל (ב"ב ט"ו): היש בה עץ - אם יש מי שמגין על דורו כעץ. ותראה שזהו רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות שבהם...

שאין הקב"ה חפץ באבדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכונת עבודתו, וגם בתפלתו בפועל, דהיינו ..

מתי תבוא הגאולה ?
שאלה שמנקרת במוחו של כל יהודי : מתי כבר תבוא הגאולה ?! • מרן הרב למי שלא יודע פעל וישב בבית הדין המיוחד של המקובלים - ודן בזכותו של עם ישראל לגאולה • ומה פשר הקלסר שהונח בקברו של הרב אליהו
מתוך ''אביהם של ישראל'' - חלק א' - עמוד 213
להמשך
לב טהור ורוח נכון
כשבאים ללמוד על דמותו הענקית של מרן הרב קודם אנו צריכים לדעת איזה אדם גדול הוא היה במידות על דאגת מרן להתיר אישה לבעלה סיפור מרגש על רב ענק ועל גודל האבידה
הרב יעקב חרר
להמשך
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
כשנכדו של מרן הרב אליהו אינו טובל במקווה – מרן הרב מזהה זאת • גם כשהנהג של מרן הרב אינו משכים לוותיקין – מרן הרב מזהה זאת • כשמשהו לא בסדר – מרן הרב מזהה, אך אינו פוגע
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 184
א ניסן תשע''ד
להמשך
מה עושה הרב כשהדף ריק ?
מרן הרב אליהו קורא שאלה מתוך פתק ריק לחלוטין • כיצד הוא עונה כששואלים אותו איך עשה זאת ?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 183
ט''ז אדר א' ה'תשע''ד
להמשך
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
בכיו קורע הלב של מרן הרב אליהו בברית מילה של תינוק עיוור. ומה קרה למצלמה של צלם הווידאו באירוע?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 67
ח' תשרי התשע''ד
להמשך
שהפקידים יחכו
מסיבות בטחוניות, ובעקבות לוח זמנים צפוף, צריך לדלג על חלק מהתחנות בביקור של מרן הרב בעיר. על מה לא מוותרים בשום אופן, ומדוע?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 65
ד' תשרי התשע''ד
להמשך
ואתם עדיי ?
העדים לחתונה אינם כשרים, אך מצד שני אין לפגוע בכבודם; מרן הרב אליהו פותר את הבעיה בדרכים יצירתיות
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 62
ז' תשרי התשע''ד
להמשך
לילות כימים
גם כשמתקשרים למרן הרב אליהו באחת בלילה, קו הטלפון תפוס
אביהם של ישראל - חלק א' - 144
כ''ד כסלו התשע''ד
להמשך
מתנות לאביונים כבר נתת ?
כשמרן הרב אליהו קנה אצל אדם תמהוני מכשירי כתיבה...
אביהם של ישראל - חלק א' - 143
כ''ד כסלו התשע''ד
להמשך
לעמוד הקודם 1 2 3 לעמוד הבא לעמוד הקודם
סיפורים
חפש בדמותו וחייו