To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
סיפורים מציון הרב
 
סיפורים לילדים - פאר הדור
 
סיפורים לחג הפסח
 
יראת חטא
 
מידת הענווה
 
בחיק המשפחה
 
חינוך
 
הנהגות
 
במחיצת גדולי הדור
 
חכמת הפסיקה והפיקחות
 
לימוד תורה
 
ספרים על הרב
 
מופתים
 
אהבת ישראל
 
שם הנושא: אהבת ישראל
שהפקידים יחכו
מסיבות בטחוניות, ובעקבות לוח זמנים צפוף, צריך לדלג על חלק מהתחנות בביקור של מרן הרב בעיר. על מה לא מוותרים בשום אופן, ומדוע?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 65
ד' תשרי התשע''ד

עבור מו"ר  מרן הרב זצ"ל, כל יהודי ויהודי היה לו כבן והוא דאג לכל אחד ואחד מהם כמו היה אביו.
פעם הוזמן  מרן הרב לטבריה, בעת כהונתו כרב ראשי, כדי להשתתף בשרשרת אירועים צפופה ביום אחד, הכוללת אירועים חגיגיים באולמות העירייה. על הלו"ז הצפוף נמנו גם ביקורים במספר תלמודי תורה ובתי ספר.

כאשר נכנס  מרן הרב אל שערי העיר הודיעה המשטרה כי מסיבות ביטחוניות יש לוותר על חלק
מהאירועים. ראש העיר ביקש שלאור ההתפתחויות, ידלג  מרן הרב על הביקורים בתלמודי התורה.


אך  מרן הרב סירב ואמר: הילדים המתינו לי תחת השמש הקופחת במשך שעות ארוכות, והפקידים ונציגי העיריות ציפו לי במשרדיהם הממוזגים, לכן אני חייב קודם כל לילדים.

ואתם עדיי ?
העדים לחתונה אינם כשרים, אך מצד שני אין לפגוע בכבודם; מרן הרב אליהו פותר את הבעיה בדרכים יצירתיות
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 62
ז' תשרי התשע''ד
להמשך
לילות כימים
גם כשמתקשרים למרן הרב אליהו באחת בלילה, קו הטלפון תפוס
אביהם של ישראל - חלק א' - 144
כ''ד כסלו התשע''ד
להמשך
מתנות לאביונים כבר נתת ?
כשמרן הרב אליהו קנה אצל אדם תמהוני מכשירי כתיבה...
אביהם של ישראל - חלק א' - 143
כ''ד כסלו התשע''ד
להמשך
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל יום שישי, סמוך לכניסת השבת ?
מעקב חשאי אחרי אבא: לאן מרן הרב אליהו נעלם בכל יום שישי, סמוך לכניסת השבת ?
אביהם של ישראל - חלק א' - 143
כ''ד כסלו התשע''ד
להמשך
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
יהונתן פולארד במצב רפואי קשה; אסתר פולארד מבקשת מהרב אליהו שיתפלל על בעלה, ובמפתיע הרב מתחיל לסבול מכאבים
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 128
י''ד כסלו התשע''ד
להמשך
עבד לעם ה'
ברכות אינן עניין פשוט; ההשקעה והמאמצים המרובים של הרב כדי שברכותיו לכל יהודי תתקיימנה
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 120
ב' כסלו התשע''ד
להמשך
מתי תבוא הגאולה ?
שאלה שמנקרת במוחו של כל יהודי : מתי כבר תבוא הגאולה ?! • מרן הרב למי שלא יודע פעל וישב בבית הדין המיוחד של המקובלים - ודן בזכותו של עם ישראל לגאולה • ומה פשר הקלסר שהונח בקברו של הרב אליהו
מתוך ''אביהם של ישראל'' - חלק א' - עמוד 213
להמשך
לב טהור ורוח נכון
כשבאים ללמוד על דמותו הענקית של מרן הרב קודם אנו צריכים לדעת איזה אדם גדול הוא היה במידות על דאגת מרן להתיר אישה לבעלה סיפור מרגש על רב ענק ועל גודל האבידה
הרב יעקב חרר
להמשך
מי טבל ומי לא, מי התפלל ומי לא
כשנכדו של מרן הרב אליהו אינו טובל במקווה – מרן הרב מזהה זאת • גם כשהנהג של מרן הרב אינו משכים לוותיקין – מרן הרב מזהה זאת • כשמשהו לא בסדר – מרן הרב מזהה, אך אינו פוגע
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 184
א ניסן תשע''ד
להמשך
לעמוד הקודם 1 2 3 לעמוד הבא לעמוד הקודם
סיפורים
חפש בדמותו וחייו