To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
תשעה באב | קול צופייך - ראה | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - ראה
סיפורים
תצמנלחממךלחיךלחיךלחךלחךל חך ל
סיפורים מציון הרב
 
סיפורים לילדים - פאר הדור
 
סיפורים לחג הפסח
 
יראת חטא
 
מידת הענווה
 
בחיק המשפחה
 
חינוך
 
הנהגות
 
במחיצת גדולי הדור
 
חכמת הפסיקה והפיקחות
 
לימוד תורה
 
ספרים על הרב
 
מופתים
 
אהבת ישראל
 
שם הנושא: במחיצת גדולי הדור
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
מדוע בשיחותיו של מרן על ה"בבא סאלי" התמקד הרב יותר בעבודת ה' של הבבא סאלי ופחות בסיפורי מופתים • ואיך ענו לומדים בבית מדרש על קושיה של מרן הבית יוסף לא היה תשובה • הבבא סאלי - איש האלוקים
מתוך ''אביהם של ישראל'' - חלק ב'

 

הבבא-סאלי היה בדורנו


הרב אליהו היה מרבה לספר סיפורים על צדיקים ששמע או שראה במו עיניו. כשהיה מספר על הבבא-סאלי היה רגיל לסיים את דבריו במילים: "הבבא-סאלי היה בדורנו. ראינו אותו במו עינינו, אלה לא סיפורים על אנשים בדור הקודם או בדור אחר. ראינו אותו בחוש ממש. איש אלוקים". כל המילים הללו של הרב ז"ל היו מיועדות לומר לנו: "לא בשמים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".


אנו אומרים לעצמינו את כל הדברים הללו על הרב עצמו. ראינו בחוש ממש. אין כמעט יום שאנחנו לא פוגשים אנשים שמספרים לנו על מעשה פלא שהיו להם עם הרב. על כוח תפילה עצום שמתגשם. סיפורים של רוח הקודש או סיפורים של הנהגות ..

עם הבבא סאלי - הבבא סאלי מציל את הרב ממכות
הבבא סאלי מכריח את מרן הרב אליהו לבוא אליו לסעודה, למרות היותו בשנת אבל. ממה ניצל מרן הרב בעקבות זאת?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 38
ו' תשרי התשע''ד
להמשך
הבבא סאלי - מעשה מפטירת הבבא סאלי
מרן הרב אליהו מגיע בתזמון מדוייק אל הבבא סאלי בדיוק בשעת פטירתו ועוסק בקבורתו • כולם מסביב המומים ואבלים מפטירת הצדיק, מרן הרב מכין את התכרכים ובטהרת הצדיק • הסוד מתגלה לאחר שנים רבות : כיצד ידע הרב מתי ילך הבבא סאלי לעולמו?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 37
להמשך
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
בשנות ה 70 הנסיעה לנתיבות וחזרה הייתה מעייפת ומסובכת • מרן הרב אליהו נוסע לבבא סאלי וסועד על שולחנו הקדוש בשמחה על ביטל גזרה • באורח פלא לעלות על האוטובוס האחרון בחזרה לירושלים
מתוך אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 39
להמשך
הרבי מחב''ד - מעשה מפטירת האדמו''ר מחב''ד
הרבי מליובאוויטש, שלא התקשר בעצמו לאף אחד, מתקשר למרן הרב אליהו – חודשים ספורים לפני פטירתו. “האם כבודו לפני תיקון חצות או אחריו?”
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 37
ו' תשרי התשע''ד
להמשך
הרב סלמאן מוצפי - מעשה מפטירת הרב סלמאן מוצפי
באורח פלא, מרן הרב אליהו מגיע אל הרב סלמאן מוצפי בדיוק בשעת יציאת נשמתו
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 36
ו' תשרי התשע''ד
להמשך
הרב כדורי לא מוותר על ברכת הרב
ביקור חשוב של הרב כדורי אצל מרן הרב אליהו בערב החג: "הוא אף פעם לא נוסע לחו"ל בלי לקבל את ברכת הרב"
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 36
להמשך
החזון איש - ''חשוב לי שהרב אליהו יביע דעתו''
מרן הרב אליהו במחיצת החזון איש ,מדוע דיבר החזון איש עם קבוצת הרבנים בעברית ולא באידיש?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 36
ו' תשרי התשע''ד
להמשך
החזון איש - ''זה הרמב''ם של הדור''
מרן הרב אליהו פוגש בצעירותו את החזון איש; וכבר אז הוא קורה לו בשם גדול הדור
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 35
ו' תשרי התשע''ד
להמשך
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
בגיל 80, מרן הרב אליהו מזדרז למצוות כמו בחור צעיר; מתי בכל זאת אמר על עצמו שהוא זקן? ומה ביקש שיגידו עליו בהספד?
אביהם של ישראל - חלק א' - עמוד 74
ח' תשרי התשע''ד
להמשך
לעמוד הקודם 1 2 לעמוד הבא לעמוד הקודם
סיפורים
חפש בדמותו וחייו