To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב שמחה הכהן קוק שליט''א
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר שנשלח לכך ע"י הרב יצחק ניסים - שהכיר בו כבר מאז שעדיו לגדולות
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד

ברשות בנו של מרן זצוק"ל, רבי יוסף, שב"ה זכינו שגם ברחובות הושיבו ישיבה על קברו ונפתח שם כולל, הלואי שכך יהיה במקומות רבים, בעזרת ה' יתברך.

הגמרא (בכורות לא ע"ב) מספרת לנו, על רב ששת, שאמר דבר הלכה לאחד מתלמידיו, ואותו תלמיד נכנס לבית המדרש ואמר את דבר ההלכה אך לא בשם אומרם. שמע על כך רב ששת, והצטער על זה והיה לו מזה עוגמת נפש. שואלת הגמרא: למה הצטער כל כך? הרי ההלכה נאמרה והעיקר שנאמר דבר התורה, ודבר התורה קיים לעולם ועד! עונה הגמרא: משום שתלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. וביאר שם רש"י ששפתיו של הנפטר כאילו נעות כל הזמן כשאומרים דבר הלכה בשמו. ולכן הצטער רב ששת משום שכל השנים שעברו מאז רב ששת, וכל השנים לעתיד לבוא ..

בעל מופת - הרב חיים סויסה שליט''א
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמייה • אעפ"י שהיה ענק שבענקים, היה מעורה בחיי העולם.
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו שליט''א
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה לכל עם ישראל מהנץ החמה ועד הלילה עולמו היה מחובר ומשולב ביראת שמיים גדולה כנפיו היו פרוסות מהנקודות הכי זעירות ועד הנהגת כלל הציבור.
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
עבד ה' - הרב שלמה משה עמאר שליט''א
הייסורים שהרב סבל בסוף ימיו הם כפרה על הדור שהרב היה ממנהיגיו. מידותיו היו של צדיק וחסיד ואחרי פטירתו לומדים להכיר את גדלותו מגודל החיסרון.
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
הולך בדרך ה' - הרב אייל עמרמי שליט''א
הספדו של תלמיד חכם ובפרט של גדול הדור, הוא לימוד לכלל הדור על מעלותיו. הרב ידע לשמח כל מי שבא אליו והכל בדרך התורה. הסבלנות שהייתה לו לשמוע את כל אחד ואחד מתוך הלב הטוב שבו יחד עם חכמת התורה והמידות שהיו טבועות בו
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן שליט''א
מרן הרב היה ענק בתורה וענק בפסיקה כמגדל אור שמאיר לכלל עם ישראל
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
קדוש ייאמר לו - הרב יהודה מוצפי שליט''א
מעלתו וגדולתו של הרב היוותה בסיס לקדושה שהייתה בו • סיפורים על ההסתכלות ההלכתית שהייתה בכל דבר בדבר בו התעסק מרן הרב • גדלותו ונשמתו היא כשל אחד התנאים הקדמונים • סיפורים על הנהגתו של מרן הרב
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
י''ד חשוון התשע''ד
להמשך
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
הכישרון של מרן הרב איפשר לו לגדול ולפרוח עד שנהיה מגדולי הדור • היה מקובל בכל העם בגלל היכולת שלו לדרוש בהלכה ובאגדה לכל יהודי • הנהגתו הציבורית באה לידי ביטוי במהפכות שחולל • שיטתו בפסיקה הייתה כדרך רבותינו הקודמים
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר שליט''א
הרב יונה מצגר אשר בעת פטירתו של הרב זצ"ל שימש כרב הראשי לישראל בהספדו על הרב
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
כ''ט תשרי התשע''ד
להמשך
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
אור הגנוז שהיה טמון ברב כיוון שהקב"ה שם בדור שלנו משפירי ירושלים • היה מאיר פניו לכל אחד כאחד מהקדמונים • ספג מגדולי תלמידי החמים בדור שלפניו • הסתלקותו היא בעוון הדור ודווקא את הגדול שבדור לקחו לכפר על בני ישראל.
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא לעמוד הקודם
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך