To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
מרן הרב,שריד אחרון - רבי ברוך אבוחצירא שליט''א
מרן הרב היה שריד אחרון לדור דעה • מידת הענווה שהייתה טבועה בו • ועל הציפייה הטבועה בו לביאת המשיח
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
כ''ג חשוון ה'תשע''ד

ברשות כבוד הרבנים הגאונים היושבים על מדין, מנהיגי ישראל כל אחד ואחד כפי כבודו ומעלתו. אתה ה' תשמרם, וכצינה רצון תעטרם, אמן. כבוד הרב הגדול, בנו של מורנו ורבנו, יבדל לחיים טובים וארוכים אמן, רבי יוסף אליהו. וכל הקהל הקדוש, ה' עליהם יחיו, אמן כן יהי רצון.

מורי ורבותי, מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק. קשה לדבר, וקשה להספיד אדם גדול כמו מורנו ורבנו. אדם בעל שיעור קומה, שהיה השריד אחרון, מיוחד, שריד אחרון בכל המידות ובכל המעלות.

הוא היה אדם מיוחד, אדם שהיו בו מידות שאין הפה יכול לספר על גדולתו ומעלתו, והכל נעשה בפשטות. המידה המיוחדת שהיתה בו היא מידת הענווה, שהיה מכבד כל אדם, והיה מקרב כל אחד, אפילו את אלו הקטנים שבקטנים שבעם ..

חסידא קדישא - הרב בניהו שמואלי שליט''א
גודל הענווה המידות ואהבת הבריות שהיו ברב. נשמתו הייתה מושרשת למעלה למעלה עד שיכל לקרב תחתיו את כל כלל ישראל
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
שבחו של הצדיק - הרב שמואל אליהו שליט''א בנו של מרן
מעלת הבכי והזמנים שבהם מספידים • מרן הרב כמספיד• ממעלותיו של מרן הרב • אחריותו על כלל עם ישראל • תפילותיו נענות • בקיאותו הנוראה בכל התורה כולה • רב רבנן • קדושת פיו • (נאמר במסגרת השיעור : "קול צופייך")
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
עמוד האור - הרה''ג הרב יוסף אליהו שליט''א
"על שלושה דברים העולם עומד: תורה, עבודה וגמילות חסדים" • מרן הרב היה מעמיד את שלושת הדברים שיטת הרב בהלכה כממשיך דרכו של גאון עוזינו הבן איש חי • אינו עונה על עלבונו, בורח מהשררה • תנאי הפרוש של חובת הלבבות שהתקיימו במרן הרב
נאמר בטקס האזכרה השנתי בבניני האומה - ירושלים
ל' חשוון התשע''ד
להמשך
ה'עץ' המגן של הדור - הרב משה צדקה שליט''א
גדלותו של מרן הרב הייתה כמו עץ שסיכך על הדור כולו וכל הגור היה בא לחסות בענפיו של אותו עץ. עד ימיו האחרונים היה מגן לדור בייסוריו הרבים שסבל מעבר למה שאדםם יכול לסבול. דווקא בזמן של היארציט של הצדיק אפשר יותר ללמוד מדרכיו ומהנהגותיו ובכך עדיין אחרי פטירתו הוא ..
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
גדולת האיש מרדכי - הרב יעקב שכנזי שליט''א
מרן הרב היה מזכיר במראהו ובהנהגותיו את גדולי ירושלים של הדור הקודם שאיפתו תמיד הייתה למידת האמת ויחד עם זאת ידע תמיד לנתב את הדברים שייתיישבו על לב השומע. הייסורים שהזדכך בהם היה ככפרה על הדור כולו מעשים על הנהגותיו של מרן הרב שהתבטאו במיוחד במידותיו
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
ארון הקודש - הרב יוסף שיינין שליט''א
חכמה ומוסר שהיו במרן הרב גרמו לו להיות ארון הקודש של העם העומד בראש המחנה ולכן פטירתו היא בבחינת "נשבה ארון הקודש". לכן חובה עלינו לקחת מוסר מההספד ולהמשיך ולגדול בתורה ובייראת שמיים בדרכו של מרן הרב
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
סיני ועוקר הרים - הרב דוד שבתאי שליט''א
הדרכתו של מרן הרב בכולל הייתה ללמוד הלכה למעשה בחיי היומיום בלי צפייה לקבלת שכר
ספר ''גדולת מרדכי'' - הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן - הרב יעקב רטבי שליט''א
הספד מרן הרב על רבי יהודה צדקה מתאימים לו עצמו. התחושה הגדולה ביותר אחרי פטירתו היא תחושת החמצה שלא זכינו לשאוב ממנו יותר. רק אחרי פטירתו מבינן את התחושה של "אנשי אמונה אבדו"
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
''הכל, בכל, מכל כל'' - הרב אברהם רביב שליט''א
אחרי שמרן הרב נפטר אין למי להביט ללמוד ממנו הנהגה ופסיקה, ועל זה ראוי לקונן. החיסרון הוא לכל העם כיוון שהיה מנהיג של כל העם. היה תמיד מסנגר על כלל עם ישראל ואפילו על אלה שייצאו כנגדו
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
לעמוד הבא לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא לעמוד הקודם
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך