To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
חד בדרא - הרב צבי קוסטינר שליט''א
גדלותו של של מרן הרב הייתה בשקידתו בתורה על כל חלקיה. הנהגותיו היו בטהרה ובפרישות והכל מתוך ענווה והתבטלות. אהבה גדולה הייתה לו לארץ ישראל והוא דאג כבר מצעירותו שכל יושביי ארץ ישראל יחיו חיים של תורה
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד

בשעה זו הלב דואב והידיים רפות על האבֵידה הגדולה, ועדיין איננו יודעים להעריך את גודלה. קשה לכתוב באופן ממצה על כל תלמיד חכם, וקל וחומר על תלמיד חכם ענק כמרן הגאון, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, הריני כפרת משכבו. אי-אפשר לכתוב בצורה שתבטא את עוצם גדולתו, אבל מחוייבים אנו בכבודה של תורה, כדברי הגמרא (מגילה ג ע"ב) שכבוד התורה גדול יותר מלימוד תורה. לכן נזכיר נקודות אחדות שעלו במחשבה ראשונה.

יסוד גדלותו בתורה של הרב, היה מתוך שקידתו והתמדתו הבלתי פוסקת, שנמשכה גם בתקופות שהיה מוטל עליו עול הציבור. בעת שהיינו לומדים לפניו והיה נדרש להפסיק, משום צרכי ציבור או פיקוח נפש, היה מבקשנו להמתין לו בחדרו, מזדרז לסיים את הענין שטיפל בו והיה חוזר ללימוד, ומוסיף ואומר לנו: העיקר ..

בכור שורו הדר לו - הרב אליהו צדקה שליט''א
יציאת צדיק מהעיר עושה רושם, ובפרט שמדובר באיש שהיה על העדה, שהנהיג את כלל עם ישראל,דרכו של מרן הרב הייתה להתאבק באבק גדולי הדור הקודם כבר מקטנותךו כיוון שהיה יתום, והם שהכירו את גודל נשמתו, קירבו אותו בעבותות אהבה, ומהם למד לקרב בעבותות של אהבה אפילו את ..
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
דמות מופתית בחינוך הדור - הרב צפניה ערוסי שליט''א
מרן הרב היה מחנך את הדור בלימוד ובפסיקת הלכה. הלימוד הגדול של מרן הרב היה בפשטותו שניתן היה להבחין בה במיוחד בפרטים הקטנים
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
חבר העם, התורה והארץ - הרב רצון ערוסי שליט''א
גדלותו של מרן הרב הייתה לחבר את כח חלקי העם יחד אעפ"י שלפעמים החיבור היה בין הפכים גמורים. החיבור הזה בא לידי ביטויי גם בחיבור בין המדינה ויהדותה ובין נגלה לנסתר בין המציאות המודרנית לתורה.
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
קברניט עבודת השם - הרב יעקב עדס שליט''א
הספד חשוב על מרן הרב זצוק"ל מסודר לפי י"ב ענפים כנגד י"ב שבטים מאת המקובל הרב יעקב עדס שליט"א
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
''לא חסיד אני?'' - הרב זאב נוימן שליט''א
עיסוקו ההלכתי של הרב היה בכל מוקדי החיים• ואחד מהדברים עליהם התמסר במיוחד היה טהרת המשפחה • כמה סיפורים והנהגות של הרב בענייני הבית ובהבאת שלום בין איש לאשתו • דרכו של הרב הייתה ללמד לאחרים ולהעמיד דור של תלמידי חכמים שיוכלו להפיץ את התורה בעם ישראל.
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
צדיק גוזר והקב''ה מקיים - הרב מרדכי נגארי שליט''א
יהושע העמיד את החמה וציינו זאת על קיברו • התעצלות בהספדו של תלמיד חכם היא בגלל חוסר תשומת לב וחובה עלינו לשים לב כדי ללמוד ממידותיו של התלמיד חכם • כוחו של הרב בשינוי סדרי הבריאה בא מגדלותו ועוצמתו בתורה • אותה תורה עידנה את מידותיו עד שנהיו כמידותיהם של ..
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא - הרב אבנר מתתיהו שליט''א
על פטירת צדיק גדול כמור רבינו אין נחמה כי אבד לכל הדור • היה עומד כחומה בצורה בשמירה על הנהגת הדור ובמיוחד על עמידת וקיום עולם התורה • הנהגותיו בקודש שבאו לידי ביטויי במידותיו התרומיות והתורניות • הגדלות בתורה יחד עם גדלות במידותיו היוותה ברב את הבריח התיכון ..
גספר : ''גדולת מרדכי'' הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
עמוד העולם - חכם ישועה בן-שושן שליט''א
מרן הרב היה בבחינת שלושה עמודים שהעולם עומד - עמוד התורה. עמוד העבודה ועמוד החסד.
ספר ''גדולת מרדכי''- הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ג' כסלו התשע''ד
להמשך
רעיא מהימנא - הרב משה שלמה עמאר שליט''א
מנהיג שמבקש לא רק על עצמו אלא על כל אחד ואחד שבדור.אדם צריך להיות כלךי כדי לקבל אליו את הקדושה. מרן הרב היה כלי פרוש וטהור שהכיל שפע של קדושה והיה מחדש בתורה ובמידות לטובת כלל עם ישראל.
ספר ''גדולת מרדכי'' -הספדים על מרן הרב זצוק''ל
ח' כסלו התשע''ד
להמשך
לעמוד הבא לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא לעמוד הקודם
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך