To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
אהבת עם ישראל ללא גבולות - הרב ישראל מאיר לאו שליט''א
הרב ישראל מאיר לאו, רבה של תל אביב יפו, הרב הראשי לשעבר, מספר על היכרותו עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל
כז' תשרי תשע''ד

רבה של תל אביב יפו, הרב הראשי לישראל לשעבר, ישראל מאיר לאו, מספר בראיון לערוץ 7 כי אהבתו של הרב אליהו לעם ישראל היתה ללא גבולות. 

"עם ישראל שכל את אחד מגדולי המנהיגים שלו בעת האחרונה, המנהיגות הרוחנית, קברניט מאוד חשוב שמט את הגה הספינה הזו, אמנם כבר שנתיים היה חולה קשה אבל הוא ידע להתגבר על מכאוביו ולחזור על כמה שהוא היה מסוגל להנהיג את הציבור, גם את זה איבדנו בשבוע שעבר", אמר.
"לצערי לא יכולתי להשתתף בהלוויה משום שהייתי מעבר לים למשך שני ימים ולילה אחד, באותו הלילה שבו מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל הובא למנוחת עולמים ולכן יכולתי להספיד אותו רק בכלי תקשורת משם והיום לומר כמה משפטים באוזני האבלים". 

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' - הרב בניהו דיין שליט''א
אהבת התורה שהייתה ברב • לאחר שהסתלק , התורה אבילה עליו • גדלותו ניכרה בו מגיל צעיר ולכן גדולי הדור הקודם חיבבהו מאוד וקירבו אותו אליהם • תורת אמת שהייתה אצל מרן הרב עזרה לו לקרב רבים מעם ישראל והכל בזכות עמלה של תורה יומם ולילה • גדלותו של מרן הרב גרמה לכך ..
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
המאור הגדול בדורינו - הרב יעקב כהן שליט''א
הרב שהתחמם לאורן של גדולי הדור הקודם צמח והיה כשמש שהאירה לכל הדור כולו• הדבר התבטא הן בהנהגתו הכלל ציבורית • ובמיוחד ובתפילותיו שהיו תמיד על כלל עם ישראל.
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
פינחס הוא אליהו - הרב שלמה דיכובסקי שליט''א
בימי חוליו של מרן הרב הייתה מלחמה בין הגוף והנפש • הצורך של כלל ישראל ברב שהתפללו עליו זיכה אותנו בעוד יותר משנתיים במחיצתו • השילוב שהיה ברב בין הקנאות לבין השלום היה ייחודי,ונדיר • ועל הכל היה איש אמת.
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
הצנע לכת ואהבת חסד - הרב דוד בצרי שליט''א
מרן הרב קדוש מילדותו • האהבת חסד הנפלאה • כל מעשיו היו בצניעות והסתר • צדיק בעל ייסורים
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
להמשך
מסכת אבות למעשה -חבר כנסת בן דהאן
חסידותו של מרן הרב לפי מסכת אבות • מתמיד עצום • לא השתמש תארי כבוד, • העמיד תלמידים הרבה
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
מנהיג וקברניט - הרב שמעון ביטון שליט''א
דברי השל"ה על עניין ההספד• מרן הרב זצוק"ל זקן בא בימים - כל ימיו היו מלאים בתורה ועבודת ה' • מנהיג וקברניט
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
אב ואוהב ומורה דרך - הרב דוב ביגון שליט''א
עבודת החסיד • עזרתו של הרב בקירוב רחוקים.• הצדיק פוטר ממידת הדין
גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
כוחו של מנהיג - הרב מרדכי ביבי שליט''א
כוחם של מנהיגים ומנהיגותו של משה רבינו • מנהיגותו המיוחדת של מרן הרב • גדלות של מלאך ה' צבאות • תלמידיו ובניו הם ממשיכי דרכו
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
איש האשכולות - הרב יוסף בושיריאן שליט''א
הענווה נצרכת כדי לקבל את דבר ה' • פסיקותיו בבית הדין ופסיקותיו בהלכה • רוח הקודש שפיעמה במרן הרב
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
לעמוד הבא לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא לעמוד הקודם
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך