To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אביהם של ישראל
קטעי עיתונות ועלונים
 
וידאו ושירים
 
דברי זיכרון והספד
 
ראיונות
 
שם הנושא: דברי זיכרון והספד
האי מאן דבעי למהוי חסידא - הרב יוסף אלנקווה שליט''א
מידת החסידות שהייתה במרן הרב • אומנותו באמירת דרשות • דרכו באמירת השיעורים • רב רבנן מרביץ תורה ברבים • ליווהו מלאכי החן.
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד

"וזרח השמש ובא השמש" (קהלת א, ה). שמש מיוחדת מאירה ומשמחת זרחה והאירה עלי אדמה את ארץ הקודש ואת כל העולם כולו, עד יום חמישה ועשרים בסיון ה'תש"ע, יום העלותו לגנזי מרומים של מרן, הגאון המקובל הא-לקי הראשון לציון הרב מרדכי צמח אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה.

ביום העלותו לגנזי מרומים ראינו היאך היה הרב הַדַּבָּר והמנהיג של העם כולו, כאשר מאות אלפי איש נהרו אחרי מטתו ורבים רבים עשו קריעה, ורבים אמרו: "הריני כפרת משכבו", כנפסק בשולחן ערוך (יורה דעה רמב). ולא זו בלבד שהיה רבם של ישראל, עוד היה אביהם של ישראל, לפיכך כולם נהגו בו כבוד אביו וכבוד רבו המובהק.

עשרות שנים ראיתי עין בעין היאך באים עמך ישראל מהארץ ..

היה לנו אבא - הרב אברהם אלמליח זצ''ל
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
הבושם שבדורינו - הרב יורם אברג'ל שליט''א
מרן הרב יסוד העולם • הנהגה ציבורית. העין הטובה• ברכותיו מתקיימות • (נאמר בכנס בבייני האומה) •
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ד' חשוון התשע''ד
להמשך
יהושפט מלך יהודה - הרב אליהו אברג'ל שליט''א
מעלת ההספד • התנהגותו והנגותיו של מרן הרב בבית הדין • רגישות לזולת • (נאמר בביהכנ"ס "מנחת יהודה") •
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
ג' חשוון התשע''ד
להמשך
אשכבתיה דרבי - האדמו''ר רבי דויד חי אבוחצירא שליט''א
האדמו"ר שליט"א מספר מן הקודש פנימה על צורת ההנגה של הרב זצוק"ל שהיתה למעלה מדרך הטבע • כוחו של הצדיק • הצדיק שממשיך שפע לכל הדור כולו• הצדיקים מגנים גם אחרי פטירתם • עבודת התשובה אצל הצדיקים
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
כ''ט תשרי התשע''ד
להמשך
מלך ביופיו תחזינה - הרב אליהו אבא שאול שליט''א
מאן מלכי ? רבנן ! • הרב כמלך ומנהיג שכל העיניים נשואות אליו • סיפורים על הרב כמנהיג לרבנים ולפשוטי העם • (נאמר ביום השלושים לפטירת מרן הרב)
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
כ''ט תשרי התשע''ד
להמשך
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן שליט''א
הקשר בין הצדיקים לבית המקדש הוא כזה שסילוקם של הצדיקים הוא כחורבן בית המקדש • הצדיקים מוסרים את חייהם הפרטיים למען הכלל • גורמים להשראת השכינה בעם ישראל כמו בבית המקדש
ספר גדולת מרדכי - דברי זיכרון והספד על מרן הרב זצוק''ל
כ''ט תשרי התשע''ד
להמשך
לעמוד הבא לעמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לעמוד הבא
אביהם של ישראל
חפש בדמותו וחייו
עוד באביהם של ישראל
עוד במדור
הנסתר מרובה על הנגלה - הרב ..
דברי זיכרון והספד
מרן הרב היה ענק שבדור והנהגותיו היוו אבן שואבת. הוא זכה בצעירותו לעסוק בהעלאת עצמות החיד"א לאחר ..
להמשך
בעל מופת - הרב חיים סויסה ..
דברי זיכרון והספד
ימי חוליו של הרב גילו את גדלותו • המופת הגדול ביותר בחיייו היה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע ..
להמשך
הנר המערבי - הרב שבתי סבתו ..
דברי זיכרון והספד
הרב היה שייך לכלל ישראל זוהר פניו האירו לכולם בגלל שהמשיך את העברת התורה מהר סיני היה פוסק הלכה ..
להמשך