To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות חנוכה - חלק ב' - ה'תשנ''ח
הוספה תמידית בעבודת ה` • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה

•    ישנה מחלוקת בגמרא בין בית שמאי לבית הלל האם בכל יום מימות חנוכה מוסיפים נר או מפחיתים נר. ישנם כמה הסברים ליסוד מחלוקת זו ואחד מהם הוא האם מסתכלים על התגברות ישראל במלחמה או על מפלת היוונים. למעשה אנחנו נוהגים כבית הלל שמוסיפים נר בכל יום שהדבר מרמז על התוספת בקדושה שיש בכל יום.

 

•    עיקרו של מצוות נר חנוכה הוא פרסום הנס ולכן המצווה היא נר איש וביתו. אמנם אנחנו מדליקים גם בבית הכנסת מכח המנהג, וישנם כמה מנהגים בזה. אנחנו מעמידים את החנוכיה בצד דרום ומדליקים מצד מזרח לצד מערב.

 

•    הברכות הם חלק מהמצווה ואנחנו מברכים גם שהחיינו על המצווה המתחדשת ועל הניסים שהקב"ה עושה לנו. וצריך להיזהר שלא לדבר בשום דברים בטלים משעה שמדליק את החנוכיה ועד לאחר שגומר להדליק את הנרות. ישנם כמה מנהגים בנוסח הברכה ובשיעור ישנו פירוט של מנהגים אלו.

 

•    כשמדליק בבית מדליק בנר הימני וביום השני יתחיל בנר הסמוך לו משמאל כך שכל פעם כיוון ההדלקה יהיה לצד ימין. אמנם למעשה הדבר אינו מעכב וכל אחד יעשה כמנהגו.

 

 

* השיעור לע"נ האישה הכשרה שנפטרה היום

יום רביעי י"ח כסלו התשע"ד לבית עולמה 

רחל רבקה בת מרים ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ח
  
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ח
  
הלכות חנוכה - חלק ד' - ה'תשנ''ח - דיני נותר השמן ..
  
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ט
  
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ט (וחלקת תעודות ..
  
הלכות חנוכה חלק ב' - ה'תשנ''ט
  
ברכות הדלקת נרות חנוכה - ה'תש''ס
  
הלכות חנוכה - ה'תש''ס
  
הלכות חנוכה - ה'תשס''ז
  
חנוכה הלכה למעשה - ה'תשס''ח
  
כתוב תגובה
מתוך שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 22 לפרשת וישב - ט''ז כסלו תשנ''ח 15.12.97
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
הברכה על לחמניות מתוקות
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך