To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הירהור בדברי תורה קודם השינה
במה ראוי להרהר לפני שנרדמים?
ישתדל לישון מתוך דברי תורה, וטוב שיהרהר בפסוקים שאומר בקריאת שמע שעל המיטה, ואם אינו יכול- יהרהר באותיות האל"ף בי"ת. נהגו לומר קודם השינה: "דוד מלך ישראל חי וקיים" י"ב פעמים כדי שיהרהר בו עד שיירדם. היום אפשר לשמוע שיעור מקלטת או מדיסק, וכך יירדם מתוך דברי תורה, אך ייזהר שלא יפריע לבני הבית לישון, ולכן טוב שישמע דרך אוזניות.
הרחקה בין הסעודה לשינה
  
שינה עם מתכת - ברזל
  
הצד הראוי שישן עליו
  
זמן הראוי לשינה
  
עניין רוחני בשינה
  
כתוב תגובה
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך