To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פרשת שבוע - במדבר | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
''יהי רצון'' בראש חודש שחל בשבת

ר"ח שחל בשבת, האם נוהגים לומר בהוצאת ספר תורה את ה"יהי רצון" שאומרים בכל ראש חודש?

"יהי רצון" שאומרים בר"ח, רבים הם שאינם אומרים אותו כלל, כי יש חשש מי חברו. במקום זה אומרים: "בריך שמיה", ובפרט ביום שבת, שבין כה אומרים "בריך שמיה", נמנעים מלומר "יהי רצון" זה.

ברכה על הלל שאינו שלם
  
הנהגות ערב ראש חודש
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - התשע''ד
שאלות ותשובות לפי נושאים
תוכנית לערב שבת פרשת במדבר - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת במדבר התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר-בחקתי ..
להמשך