To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
מה דעת הרב על גיור רפורמי?
אותם שרוצים להחדיר מנהגי רפורמים ולגייר שלא על פי ההלכה- ממשיכים את דרכם של היוונים

דברי הרב

 

קדושת עם ישראל

בתקופה שלנו שמתכנסים אלו הקוראים לעצמם ראשי העם, ורוצים להתיר נישואיהם של יהודים עם גויות, ולאפשר לדת הרפורמים לחדור לתוך עם ישראל, לאפשר לעם ישראל את הגרות שלהם. יושבים מנהיגי יהודים גם מחוץ לארץ, מהסוכנות היהודים בכל מדינה ורוצים להתיר להם את הגרות שלהם, ולהפקיר את קדושת עם ישראל, ולהתיר להם להתבולל בין האומות ללא שום בושה!!

ובאמת נוכח מצב כזה הם צריכים לבכות על מה שהם עושים, וגם אנחנו צריכים לבכות על מה שמתוכנו יוצאים כאלה המסוגלים לעשות מעשיהם שכאלה. ואין בזה חידוש בדורנו בלבד, שכן כבר בדור היוונים היו מתיוונים שרצו להפקיר ולטמא את עם ישראל. הם רצו לטמאות את בנות ישראל, רצו להוריד את ראשי החדשים שלהם, רצו לבטל את המצוות שלהם, רצו לקעקע את אמונתם בחכמים, טמאו את כל השמנים, לא שפכו אותם אלא טמאו אותם, וזאת היתה כל מטרתם לטמאות ולפסול, ולא רק למנוע את ישראל ממצוות. רצו להכניס את הרפורמה לתוך היהדות, והמתייוונים נכשלו ונגררו אחריהם, 

מעלת נשות ישראל הצדקניות - ברכת שעשני כרצונו
  
שמיעת הרצאה מ''רבנים'' קונסרבטיבים ורפורמים
  
לדיבור שלנו יש עוצמה
  
כניסת כהנים למערת המכפלה
  
מעלתה של העיר חברון - מרתק
  
סיפור פגישת הרב עם ראשי הכנסיה ברוסיה
  
שנה מעוברת והלוח העברי לעומת הלוחות האחרים
  
על הבחירות ואיך מתנהגים ביום הבחירות
  
הלכות שלג - ירידת שלגים בשבת
  
האם זה חכם לקצץ בתקציב לישיבות וליישובים ביהודה ..
  
ברכה ליהודי צרפת
  
מרן הרב על גדול השוחטים הרב בן ציון חוכיימה זצ''ל
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 23 לפרשת מקץ תשנ''ח
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
פרשת בארות המים אז והיום | פרשת תולדות
  
אתה תברך אותי !
  
קול צופייך - פרשת יתרו תשס''א - ברכות הודאה על ..
  
לימודי יהדות משותפים עם כאלה שאינם שומרי תורה ..
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשס''ב - שבת ראש החודש, ..
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
הפצת יהדות ביחידות צה''ל
  
כנס חירום ברבנות הראשית
  
דיני מבשל בשבת - ה'תשנ''ט
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך