To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
עונג קרא ליום השבת - פרשת בראשית
מתי באמת הסתיימה בריאת עולם על ידי בורא עולם ביום שישי או ביום שבת • ואיך מעשה בראשית מלמד אותנו להוסיף מקודש על חול • חשיבות הזמן וקביעת עיתים • קדושת יום השבת

 

"וַיְכַל אֱלֹקִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה" (ב', ב') 

 


הוקשה לרש"י (עיין שפתי חכמים אות נ'), הרי לא ביום השביעי כילה ה' את המלאכה, אלא ביום השישי, ואם כך מדוע אומר הפסוק: "ויכל... ביום השביעי"?

 


רש"י הביא שני תירוצים:

א. "בשר ודם, שאינו יודע עיתיו ורגעיו, צריך להוסיף מחול על הקודש (כדי שלא ייכשל בחילול שבת); אבל הקב"ה, שיודע עיתיו ורגעיו, נכנס בו כחוט השערה, ונראה כאלו כלה בו ביום".

ב. "מה היה העולם חסר? מנוחה. באת שבת באת מנוחה".

תירוצו הראשון של רש"י מבאר שלשון הפסוק באה לחנך אותנו. בשר ודם אינו יכול לכוון עיתיו, ולכן עליו להיזהר יותר. ישנה נטייה אצל האדם לומר: "לי זה לא יקרה, אני לא אכשל". כנגד זה תיקנו חכמים להקדים את זמן כניסת השבת כחצי שעה בכל הארץ (מנהג ירושלים עיר הקודש מדורי דורות להקדים את כניסת השבת ארבעים דקות לפני השקיעה).

 

מתירוצו השני של רש"י למדנו דבר גדול. לכאורה יכול היה האדם לקבוע לו איזה יום שירצה לצורך מנוחה, כמו שקבעו אותם אנשים את היום השישי או את היום הראשון. אבל באמת אין זו מנוחה. ה' לא ברא את המנוחה באותם הימים, אלא ביום השבת דווקא, ומכאן שיום השבת הוא היום הקבוע והעומד מיום בריאת העולם למנוחה.

 

משני הפירושים גם יחד אנו למדים להיזהר בקדושת היום, להקדים את כניסתו כדי שלא ניכשל, ולידע ולהאמין כי הוא יום המנוחה ולא זולתו.

 

כצאת השמש בגבורתו - פרשת בראשית
  
ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
  
העשייה של שבת - פרשת בראשית
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
גניזת עלוני פרשת שבוע
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך