To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
המצווה הראשונה שהתורה היתה צריכה לפתוח בה היא מצוות קידוש חודשים • מה הייחודיות שבמצווה זו ? • ומה זה מלמד אותנו על הכוח של חכמי ישראל לשנות את מהלך הבריאה ?

 

"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹקִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ" (א', א') 

 


"אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם', שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל" (רש"י)


מדוע בחרה התורה במצוה של 'החודש הזה לכם' להיות המצוה הראשונה בתורה? הסיבה היא, שמצוה זו מלמדת על חשיבותם של חכמים ומעלתם, שבכוחם לקבוע את זמני המועדים כנגד הטבע. הם קובעים את ראשי החודשים, לפעמים בניגוד למהלכו הטבעי של הירח.

 

למשל, אם חכמים רואים שיום כיפור עלול לצאת ביום שישי, ודבר זה מקשה על הכנת המאכלים לשבת וכיוצא בזה, רשאים הם לקבוע את ראש החודש בהתאם לרצונם, כך שיצא הצום ביום חמישי. כך גם אם ראו שיום כיפור עלול לחול ביום ראשון, ויהיה קשה להכין אוכל משביע לסעודה המפסקת ביום השבת, הם יכולים לדחות את הצום ליום שני על ידי קביעת ראש החודש באופן המתאים.

 

דוגמה שלישית: אם ראו לפי חשבונם שיום הושענא רבה יחול בשבת, שאז אי אפשר יהיה לטלטל את הערבות ברשות הרבים (ועיין תוס' סוכה דף מ"ג ע"ב ד"ה לא אקלע), הם שינו את הלוח כדי למנוע תקלה כזו.

 

הקב"ה נתן לחכמים את הכוח לקבוע את הזמנים, ומה שהם קובעים כאן בארץ – כך נקבע בשמים ומוסכם עליהם, ומהלך הירח משתנה לפי מה שפוסקים הרבנים.

 

כצאת השמש בגבורתו - פרשת בראשית
  
עונג קרא ליום השבת - פרשת בראשית
  
העשייה של שבת - פרשת בראשית
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך