To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
עם לבדד ישכון | פרשת חיי שרה
ההרחקה שצריך מהגויים הוא דבר נצרך ומהותי • התורה הקדושה מצווה אותנו להישמר להגיע למצב של התבוללות נוראה שהורסת כל חלקה טובה • הנהגות אלו לימד אותנו אב האומה

 

"במבחר קברינו קבור מתך" (כ"ג, ו') 

 

אברהם מדבר עם עפרון בדרך ארץ ובהשתחוויה. הבינו מכך אנשי חת שהוא אחד משלהם. לכן עמדו והציעו לו: "במבחר קברינו קבור מתך". אולם על כך עונה אברהם: עד כאן! אני לא משלכם, אני "עם לבדד" (במדבר כ"ב, ט')! 

 


התנהגות כזו מוצאים אנו שוב אצל אברהם עם אליעזר. כאשר בא אליעזר להציע לאברהם שיצחק יתחתן עם בתו, ענה לו אברהם כמו שענה לאנשי חברון: איננו מתחתנים זה בזה! אנחנו לבד, ואין לנו שותפות עימכם בארץ או בנישואין. יותר מכך: אברהם אבינו משביע את אליעזר באלוקי השמים ומזהירו (כ"ד, ג'): "לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני", שלא תהיה התבוללות. אברהם מעריך את אליעזר ואת בני חת, הוא גר בתוכם; אבל כבוד לחוד, והתבוללות לחוד.

 


מוסר גדול למדנו מכך: עד כמה צריך להתרחק ולא להתחבר עם הגויים. הגם שאמרו חז"ל (אבות ג', י"ד): "חביב אדם שנברא בצלם", וזה כולל גם את אומות העולם; עם כל זה אסור לנו לאכול בישולי עכו"ם משום חתנות, כדי שלא נבוא לידי נישואין. יש להבחין בין הערכה לבין התחברות והתבוללות עם הגויים.

 

חיים שכולם שווים לטובה - הכיצד ? | פרשת חיי שרה
  
אין ניסים בקיום מצוות | פרשת חיי שרה
  
סגולה למציאת זיווג | פרשת חיי שרה
  
שישים ריבוא בחברון | פרשת חיי שרה
  
שחיטה משוחררת | סיפור לפרשת חיי שרה
  
חינוך במסירות נפש | פרשת חיי שרה
  
שפחה כי תמלוך | סיפור פרשת חיי שרה
  
איך יהודי אמור להתנהל מול הגויים אשר סביבו | ..
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך