To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
נסיעה לפני שבת
מפני חשש חילול שבת ישנם כמה דברים שאין לעשות בערב שבת • דוגמא לכך היא התחלת נסיעה ארוכה בערב שבת • ומתי מותרת הנסיעה • ואיך מחשבים את זמן הנסיעה בערב שבת שלא ניכשל בחילול שבת
ב' טבת התשע''ד

• נסיעה ארוכה בערב שבת : אין ללכת בערב שבת יותר ממרחק שלוש פרסאות, בין לבית אחרים ובין לביתו, כדי שיגיע בעוד היום גדול ויוכל להכין צרכי סעודה לשבת. שיעור הליכת שלוש פרסאות הוא שליש היום, ולכן מי שנוסע ברכב- יכול לנסוע נסיעה שאינה ארוכה משליש היום. אמנם אם לוקח עמו אוכל מוכן או שכבר הכינו צרכי שבת באותו מקום שהוא נוסע לשם - מותר לו לנסוע יותר משליש היום.

 

• לנסוע מוקדם לפני שבת : צריך להיזהר ביותר שלא לבוא לידי חילול שבת כתוצאה מכל מיני שיבושי דרכים. לכן הנוסע בערב שבת ישתדל להקדים ככל האפשר את זמן נסיעתו, כדי שיוכל להגיע למחוז חפצו לפני כניסת השבת. כשמחשבים את זמן היציאה לפני שבת, ראוי לחשב את זמן הנסיעה המתוכנן ולהכפיל אותו, כגון אם זמן הנסיעה הוא שעה- יקדים ויצא שעתיים לפני כניסת השבת. 

 

שנים מקרא ואחד תרגום
  
תספורת וגזיזת ציפורניים
  
הכנת הבית לכבוד השבת
  
רחיצה וטבילה בערב שבת
  
אכילה בערב שבת
  
מצוות ההכנה לשבת
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
עם הבבא סאלי - ''אתה אליהו הנביא?''
  
אפילו לא טיפת מים
  
זמן רכישת צרכי שבת
  
הלוך ונסוע הנגבה | פרשת לך לך
  
סדר הדלקת נרות חנוכה בערב ובמוצאי שבת קודש
  
דבר הלכה גם בדרך | פרשת ויגש
  
טוב שלא נסעת
  
פיקוח נפש
  
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ה - הלכות שבת
  
נסיעת אם היולדת בשבת
  
שחרור מהכלא בשבת
  
חילול שבת למניעת גניבה
  
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך