To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת פקודי - תש''ס - ברכת שהחיינו בפורים
איזו ברכה ברכו בהקמת המשכן • מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה

 

לצפיה בפרשות ויקהל - פקודי כאשר הם מחוברות לחץ כאן

 

• משה רבינו ברך את אלו שבנו את המשכן. כשהעמידו אותו ממש, ברכו על העמדתו כדין כל בניין חדש שבונים. אחת הברכות שנוהגים לברך היא ברכת שהחיינו שיש לה חשיבות גדולה כיוון שהיא הודאה לה' יתברך על החסד שמשפיע עלינו.

 

• ישנם כמה מקרים שאנחנו מברכים שהחיינו. המנהג הפשוט הוא לברך על פרי חדש או בגד חדש, אבל בחגים הברכה היא על עיצומו של היום. בפורים אנחנו  • מברכים שהחיינו על קריאת המגילה ומכוונים לפטור בברכה את כל מצוות היום.

 

• שכרוצים לברך שהחיינו על פרי חדש- האם מקדימים קודם את הברכה על הפרי או שמקדימים את ברכת שהחיינו ? בשיעור ישנו פירוט של צדדי הספק. ספק נוסף לברכת שהחיינו הוא באדם שמקיים מצווה בפעם הראשונה - לדוגמא אדם ששוחט בפעם הראשונה בחייו, האם צריך לברך שהחיינו ?

 

 • בקריאת המגילה ישנם פרטים רבים, הן לאדם הקורא את המגילה והן לציבור ששומע את קריאתה. בשיעור מובאים דינים אלו כך שאדם יוכל לצאת ידי חובה בצורה הטובה ביותר.

 

לצפיה בפרשות ויקהל - פקודי כאשר הם מחוברות לחץ כאן

 

 

קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ג - ר''ח, חודש אדר ..
  
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ה - הלכות שבת, ..
  
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ח – הלכות שבת ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 134 לפרשת פקודי - ו' אדר ב' תש''ס - 06.03.00
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר ..
  
וזאת הברכה - וזאת התורה - סגולה לשנה טובה | פרשת ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך